Beleidsplan toerisme Gent in aantrekkelijk boekje gegoten

Écht houden van Gent is de titel van de nieuwste publicatie van de Gentse Dienst Toerisme die de krachtlijnen van het toeristisch beleidsplan weergegeven. Deze samenvatting geeft de richting aan waarin de stad het toerisme in Gent wil laten evolueren. De rode draad door het beleid is het authentiek houden van Gent, omdat Gentenaars houden van het 'echte' Gent. De publicatie legt aan de hand van acht krachtlijnen uit hoe Gent haar unieke culturele patrimonium wil uitspelen en aan de bezoekers presenteren. Deze acht principes zijn: streven naar verstandige groei, toeristische capaciteit verbreden, authenticiteit behouden, kwaliteit bevorderen, keuzes maken, naamsbekendheid vergroten, zoeken naar groei en krachten blijven bundelen. Na elke krachtlijn worden kort de concrete acties opgesomd die daaraan gekoppeld worden.

Het eerste en belangrijkste principe, waaraan alle andere krachtlijnen getoetst worden, is verstandige groei. Dit houdt in dat het toerisme in Gent verder moet groeien, maar niet tot elke prijs. Zoveel mogelijk bezoekers naar Gent halen zou de leefbaarheid in de stad voor bewoners én bezoekers niet ten goede komen. Daarom streeft men naar een duurzame groei: de juiste toerist op de juiste plaats op het juiste moment. Concreet betekent dit een spreiding van het aantal bezoekers, om de druk van het stadscentrum te halen. De nadruk ligt op een evenwicht tussen de economische, ecologische en socioculturele aspecten van toerisme. Hierbij is ook duurzaam bezoekerscomfort belangrijk: het bevorderen van de toegankelijkheid van de stad en haar aanbod voor mensen met een handicap.

De publicatie 'Écht houden van Gent' is op aanvraag verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme en in de Stadswinkel. Het volledige beleidsplan met alle actiepunten waaraan Toerisme Gent de komende jaren wil werken, is terug te vinden op de website van de Stad Gent, www.gent.be, onder Bestuur > Beleid > Beleidsplannen. Een digitale versie is verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme, tel. 09 266 56 84, e-mail iris.vanhamme@gent.be.
Toerisme Gent: http://www.visitgent.be/

LAAT EEN REACTIE ACHTER