Gent zet in op parken en fietsen.

De Stad Gent werkt met veel ijver aan de aanleg van nieuwe parken. Met de komst van het Bijgaardepark en het Arbedpark Noord krijgen opnieuw twee dichtbevolkte buurten er een mooie recreatieplek bij. Die parken zijn geen losliggende eilanden in het stadsweefsel, maar zijn met elkaar verbonden door groenassen. Veilige fietsverbindingen tussen de Gentse parken zijn belangrijke schakels. Deze namiddag opende Vlaams minister Crevits samen met schepenen Karin Temmerman en Tom Balthazar een nieuwe fietsverbinding langs de Schelde. Minister Crevits bedankte daarbij alle partners, en in het bijzonder Waterwegen en Zeekanaal NV die 721.265 euro investeerde in het fietsvriendelijk maken van jaagpaden en de aanleg van twee bruggen. Minister Crevits beoogt met haar Fietsteam ongeveer hetzelfde als het Gentse Fietsfonds: alle middelen die verspreid zitten over verschillende diensten opnieuw verzamelen en daar waar de nood het hoogst is gezamenlijk projecten uit te werken.

Dankzij deze nieuwe verbinding is het nu een stuk veiliger en aangenamer fietsen in deze omgeving. Het eerste deel van de nieuwe fietsverbinding loopt van aan de Dendermondsesteenweg achter het shoppingcenter doorheen het Bijgaardepark en de Denderlaan tot aan de Schelde. Deze weg bespaart de fietser het gevaarlijke traject van de Kasteellaan en de Heirnislaan. Wie onder de spoorwegbrug over de Schelde staat kan via een dubbelrichting fietspad en de sluis oversteken richting Gentbrugge. Via een nieuwe fietsonderdoorgang onder de spoorwegberm kan men nu naar het Arbedpark Noord (3,5 hectare) tot aan Gentbrugge brug. Dit wandel- en fietspad betekent een grote stap vooruit voor zowel recreatief als functioneel fietsverkeer. Het verbindt de parken langs de Scheldemeander en biedt de mogelijkheid om op een aangename en veilige manier naar het centrum van Gent te fietsen.

De Ledebergse Scheldemeander loopt aan de rand van het dichtbevolkte Ledeberg. Het is een snoer van parken, met elkaar verbonden door een fiets- en wandelpad. De Ledebergse Scheldemeander volgt gedeeltelijk de Groenas Bovenschelde om vervolgens over te gaan in de Groenas Benedenschelde. Deze groenassen brengen groen en natuur tot in de stad en binnen het bereik van de stadsbewoners. In vier jaar tijd kregen de inwoners van Ledeberg en Gentbrugge er 8,4 ha aan parken bij. En intussen staat nog 9,5 ha nieuw groen in de steigers (Meierij, Botermarkt, Site D'Hooghe, Pogano, Cotton Island, Arbedpark Zuid). Ook Waterwegen en Zeekanaal NV werkt hard aan de opwaardering van de Gentse binnenwateren. Daarbij komen Leie en Schelde naar voor als groenassen en worden jaagpaden toegankelijk gemaakt voor wandelaars en fietsers.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER