Investeringsstrategie voor Vlaanderen scoort hoge ogen

Tijdens "European Cities & Regions of the future 2010", de tweejaarlijkse studie van de Britse zakenkrant Financial Times, behaalt Vlaanderen de eerste plaats met zijn strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken. Op 16 maart nam Koen Allaert, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (F.I.T.), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, deze onderscheiding in ontvangst in Cannes.

Sinds 2009 hanteert F.I.T. een nieuwe strategie om buitenlandse investeerders naar Vlaanderen te halen: meer focus op specifieke activiteiten (R&D, sales en marketing, headquarters, logistiek) en doellanden. Vandaag blijkt dat deze strategie vruchten afwerpt: F.I.T. detecteert en begeleidt steeds meer investeringsdossiers en met succes. De cijfers spreken voor zich: duizend contacten, honderden concrete leads en tientallen gewonnen dossiers.

F.I.T. detecteert jaarlijks duizenden potentiële investeerders. Met honderden bedrijven wordt een intense relatie uitgebouwd en bespreekt F.I.T. de investeringsplannen. Hoe reëler de plannen, worden deze bedrijven beschouwd als leads. Na een intens begeleidingstraject door F.I.T.(uitgebreide correspondentie over de logistieke, financiële en andere troeven van Vlaanderen; het regelen van afsprakenprogramma's in Vlaanderen met sleutelspelers om het project tot een goed einde te brengen; trajectbegeleiding van a tot z) kunnen leads uitgroeien tot duurzame investeringen voor Vlaanderen, gewonnen projecten met een reëel effect voor de Vlaamse economie en de tewerkstelling.

In 2008 kwamen er dankzij F.I.T. 36 gewonnen projecten bij, buitenlandse investeringen die in Vlaanderen duurzaam willen investeren. In 2009 steeg dat aantal naar 41. Bij meer dan de helft (55%) ging het over nieuwe investeringen. Ook bij de uitbreidingsinvesteringsprojecten nam de actieve bijdrage van F.I.T. toe met 13%. Bovendien steeg het totaal aantal uitbreidingsinvesteringsprojecten van 33 naar 38. "Dit duidt erop dat buitenlandse bedrijven die al in Vlaanderen present zijn, verder blijven investeren in onze regio", zegt John Verzeele: "Onze focus ligt op het aantrekken van logistieke operaties, hoofdkwartieren, sales & marketing- en R&D activiteiten. Hiervoor hanteren we een proactieve strategie; we trekken zelf met voorstellen naar de bedrijven. Daarbij ligt onze geografische focus op landen met een groot potentieel dat aansluit bij het profiel van Vlaanderen als innovatieve kennisregio. In 2009 steeg ons aandeel dan ook in dit soort investeringsprojecten."

Het aantal buitenlandse investeerders uit Azië en de VS houdt stand, maar de Europese investeringsprojecten vielen met 10% terug. De actieve rol van F.I.T. nam vooral toe bij investeringsprojecten uit Azië en uit de VS. Link: www.flandersinvestmentandtrade.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here