Jan met de Pet klinkt sexy

De meeste mensen willen alles behalve gewoontjes zijn. Als het op je stem aankomt, is gemiddeld echter beter. Wetenschappers op de Universiteit van Glasgow in Schotland, zijn tot de conclusie gekomen dat luisteraars een doorsnee stem net aantrekkelijker vinden.

Dat een stem kan beroeren, weten we al langer. Een team onder leiding van Prof. Pascal Belin onderzocht wat we precies aantrekkelijk vinden aan een stem. De resultaten van het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschapsblad Current Biology, wijzen erop dat we een gemiddelde stem het aantrekkelijkst vinden.

Jong & gezond

Taal is niet de enige functie van de menselijke stem. Toon en timbre vertellen ons heel wat over de biologische eigenschappen van de spreker. We krijgen zo informatie over zijn gezondheid of zelfs over zijn vruchtbaarheidspotentieel. "We weten al langer dat stemmen met uitgesproken secundaire geslachtskenmerken, bijvoorbeeld een diepe stem bij een man, voorkeur krijgen bij het andere geslacht," zegt Prof. Belin. "Maar onze resultaten tonen dat er criteria zijn om een stem mooi te vinden die los staan van het geslacht van sprekers en luisteraars."
Over het algemeen hebben mensen een voorkeur voor een egale, regelmatige stem. Die wijst op een jonge spreker met goede gezondheid.

Mooi is goed

Een aantrekkelijke stem heeft een aanzienlijk effect op de luisteraar. "Wat mooi is, is ook goed." Mensen schrijven positieve eigenschappen toe aan personen met een aangename stem. Je stem heeft dus wel degelijk invloed bij het zoeken van een partner, je kansen bij een sollicitatiegesprek of de kans om verkozen te worden, als je politicus bent. Volgens Belin kunnen individuen met een onaantrekkelijke stem "vocale maquillage" gebruiken door hun stem dichter bij het gemiddelde te brengen.

Technologische snufjes

Voor hun onderzoek gebruikte het team van Belin 'morphing' (technologie om toonhoogte en klankkleur van stemmen te veranderen) om samengestelde stemmen te creëren. Vijfentwintig proefpersonen beoordeelden de stemmen op aantrekkelijkheid. De testgroep vond samengestelde stemmen mooier dan normale stemmen. Hoe meer stemmen er in de mix zaten, hoe dichter bij het gemiddelde men kwam en hoe aantrekkelijker het klonk voor de luisteraars.

© 2010 – StampMedia – K. Laura Liems

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here