Somers blij met Stevaerts verzet

VLD-voorzitter Bart Somers reageert tevreden op de afwijzing door Stevaert van een Algemene Sociale Bijdrage (ASB). Somers: "De beste financiering van de sociale zekerheid is ervoor te zorgen dat er meer mensen aan het werk zijn. Daarvoor moeten we de lasten op arbeid verlagen en zeker geen nieuwe belastingen, zoals de ASB, invoeren." De VLD-voorzitter wijst op enkele recente maatregelen van de federale regering, zoals de verlaging van lasten op overuren en ploegenarbeid. Ook het nieuwe systeem waarbij ondernemingen fiscaal beloond worden als ze hun eigen kapitaal investeren in de uitbreiding van de onderneming, betekent een verlaging van de vennootschapsbelastingen.

Somers: "Om de activiteitsgraad in ons land te verhogen moeten we wie werkt belonen. Daarom ook dat er in het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken een belastingverlaging door te voeren voor alle werkende Vlamingen."

De lastenverlagingen in het verleden hebben trouwens aangetoond dat ze een positief effect hebben op de werkgelegenheidsgraad. Tussen 1998 en 2004 zijn er 300.000 werkenden bijgekomen. Somers: "We moeten de weg van lastenverlagingen verder bewandelen. Nieuwe inkomsten halen uit nieuwe belastingen brengt op korte termijn extra geld in het laatje, maar heeft op langere termijn nefaste gevolgen. We bijten dus liever niet in die giftige appel. Ik ben blij dat Stevaert dit ook beseft." Aldus de VLD

LAAT EEN REACTIE ACHTER