OVV roept op om Vlaamse Burgemeesters te steunen

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) doet een oproep om de acties van de Vlaamse Burgemeesters en Schepencolleges van Halle-Vilvoorde te steunen. Ze schrijven het volgende: Er kan niet ontkend worden dat een massale groep Vlamingen – en zeker dezen die met de situatie in de Vlaamse rand rond Brussel vertrouwd zijn – de splitsing van de kieskring BHV en van het gerechtelijk arrondissement Brussel voorstaan.

In een federale staat is het niet meer dan logisch dat de grenzen van de deelstaten ook bij de samenstelling van de kieskringen en van de gerechtelijke arrondissementen worden geëerbiedigd, zoals dat trouwens overal elders in Vlaanderen en Wallonië reeds lang het geval is.

Wij de ondertekenaars van dit schrijven, die met het lot en de toekomst van Vlaanderen en in het bijzonder van de Vlamingen in de Vlaamse rand begaan zijn, vinden deze splitsing dringend noodzakelijk en steunen daarom volmondig de acties van de Vlaamse Burgemeesters en Schepencolleges van Halle-Vilvoorde. Wij onderschrijven op dit punt ook het Vlaams regeerakkoord, dat overigens door de partijcongressen van alle Vlaamse regeringspartijen werd goedgekeurd.

Ook een bekend Francofoon grondwetspecialist, Professor Marc Uyttendaele, erkent dat de splitsing van BHV tot de grondwettelijke logica behoort en dat het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde een overblijfsel is van een niet meer bestaand unitair België (zie Le Soir van 8 februari 2005).

Zeer belangrijk is ook dat deze Vlaamse eis mede is ingegeven door de gewettigde en dringende vraag naar efficiënt en behoorlijk bestuur.

Verder moet, krachtens het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003, de huidige ongrondwettige regeling in elk geval ten laatste voor de volgende parlementsverkiezingen van 2007 aangepast worden.

Wij Vlamingen willen voor deze vroeg- of laattijdige, onafwendbare, en billijke splitsing (die reeds meer dan veertig jaar op zich laat wachten) geen enkele prijs betalen. Immers dit laatste zou precies een duidelijk en grof voorbeeld van communautaire discriminatie zijn.

Men herinnere zich verder ook, dat twee zeer belangrijke Vlamingen, nl. Herman Teirlinck en Stijn Streuvels, reeds in 1959 duidelijk maakten dat wie zich van één taalgebied in een ander vestigt, zich aan dit laatste gebied en zijn taal moet aanpassen. Een ander groot Vlaming, met name Hendrik Fayat was de drijvende kracht achter deze stellingname.

De Vlamingen die zich in Wallonië vestigden hebben zich steeds aangepast. De meeste Francofonen van de Vlaamse rand hebben zich, spijts de faciliteiten die hun daartoe verleend werden, nooit enige inspanning in die zin getroost. Zij willen deze niet-aanpassing, met steun van het Brusselse FDF, nu zelfs beloond zien door agressief anti-Vlaams annexionisme (cfr Manu Ruys, De Tijd, 8 maart 2005). Annexionisme dat zij schaamteloos op het gebied zelf van de Vlaamse Gemeenschap, nl. te Linkebeek, kwamen verkondigen.

Dit kan zo niet verder. De grenzen van de deelstaten evenals de taalgrenzen zijn onveranderlijk.

Wij moedigen daarom meer dan ooit de Vlaamse Burgemeesters aan hun rechtmatige eisen verder uit te dragen en wensen hierbij onze sympathie, bewondering en bemoediging voor hun standvastigheid, publiek te uiten.

Gent, maart 2005

De ondertekenaars :
– Prof. Dr. Boudewijn Bouckaert (Rechtsfaculteit Gent), voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en lid Partijbestuur VLD;
– Herman Candries, kolonel-vlieger stafbrevethouder b.d., ere-volksvertegenwoordiger;
– Dr. Gui Celen, neurochirurg, algemeen voorzitter Marnixring Internationale Service Club;
– Em. Prof. Dr. Eric Ponette (KU Leuven), radioloog, waarnemend voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen;
– Em. Prof. Dr. Robert Senelle (Univ. Gent), constitutionalist;
– Prof. Dr. Matthias Storme (univ. Antwerpen en KU Leuven), advocaat, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw;
– Prof. Dr. Fernand Vanhemelrijck (KU Brussel, KU Leuven), historicus, gewezen algemeen voorzitter van het Davidsfonds;
– Em. Prof.Dr. Chris Van Sumere (univ. Gent), biochemicus, gewezen provincieraadslid Oost-Vlaanderen;

Wij zijn ervan overtuigd dat vele Vlamingen deze stellingname onderschrijven en bieden hen daartoe de gelegenheid via onderstaande reactiemogelijheid. Aldus Boudewijn Bouckaert van het OVV. http://www.ovv.info/cat.php?ID=1

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here