Het elektronisch proces-verbaal voor sociale fraude

compElektronisch proces-verbaal voor efficiënte bestrijding sociale fraude

Het elektronisch proces-verbaal wordt uitgebreid naar de inspectiediensten van het RSVZ en de dienst administratieve controle van het RIZIV. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein: “Het elektronisch proces-verbaal zorgt voor een betere inning van de boetes. Zo kunnen we sociale fraude nog krachtiger vervolgen.”

Een inspecteur die een inbreuk op de sociale wetgeving vaststelt, maakt een proces-verbaal op. Dat document kan vervolgens leiden tot een administratieve geldboete of tot gerechtelijke vervolging. In het verleden had elke inspectiedienst, en zelfs elke inspecteur een eigen manier van werken. Het elektronisch proces-verbaal (e-PV) zorgt ervoor dat alle controlediensten hun gegevens op een uniforme wijze elektronisch verwerken, bewaren en uitwisselen. Bovendien verkleint het e-PV het risico op fouten en zorgt het voor een snellere afhandeling van het dossier.

Het elektronisch proces-verbaal (EPV) wordt vanaf 1 januari 2015 uitgebreid naar de inspectiediensten van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en de dienst administratieve controle van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). In een volgende fase volgen de sociale inspectiediensten van de gewesten.

Staatssecretaris Bart Tommelein toont zich tevreden met de uitbreiding van het e-PV. “Het elektronische proces-verbaal zorgt ervoor dat we boetes beter kunnen innen en dat we sociale fraude nog krachtiger kunnen vervolgen. Een efficiënt sociaal strafrecht zorgt bovendien voor minder kosten en hogere opbrengsten voor de staat. Dat is goed nieuws voor elke belastingbetalende burger.”

Op korte termijn wordt ook de uitbreiding naar justitie beoogd. Daarover is reeds overleg gepland met het kabinet van minister van Justitie Koen Geens.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here