Meer inspanningen nodig op vlak van armoedebeleid

Armoede stijgt jaar na jaarEr zijn meer inspanningen nodig op vlak van armoedebeleid. De armoede in Vlaanderen neemt steeds verder toe, zo blijkt alweer uit nieuwe cijfers. Het aantal Vlamingen dat steun zoekt bij een armoedevereniging is de afgelopen vier jaar verdubbeld, van 5600 in 2011 naar een kleine 11.000 dit jaar. Ook in Gent blijft de armoede stijgen. Gents CD&V-raadslid Jef Van Pee pleit voor bijkomende maatregelen en voor meer overleg tussen de beleidsniveaus.

Alle armoedestatistieken wijzen al jaren op een groeiend probleem. Armoede slaat vooral hard toe bij de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals allochtonen, laaggeschoolden, alleenstaande ouders met kinderen of gezinnen waarin beide partners werkloos zijn. Ook stijgt elk jaar opnieuw de kinderarmoede. De strijd tegen de armoede moet dan ook een absolute prioriteit zijn voor beleidsmakers.

Jef Van Pee, gemeenteraadslid voor CD&V, stelt echter vast dat die beleidsmakers er niet in slagen om de armoede te doen dalen, zelfs niet in de jaren dat de economie groeit en de werkgelegenheid aantrekt. “De strijd tegen armoede staat al jaren op de verschillende beleidsniveaus boven aan de agenda. Net daarom is het verontrustend dat de armoedecijfers maar blijven stijgen. Men probeert maatregelen te nemen, maar er is geen globaal plan uitgewerkt door de diverse beleidsniveaus, in het bijzonder voor de grootsteden.”

“Armoede is een bijzonder complex probleem. Mensen die er het slachtoffer van zijn, hebben tegelijkertijd ondersteuning nodig op diverse levensdomeinen. Er zijn dus structurele maatregelen nodig om het armoedecijfer te doen dalen; meer mensen met kinderen aan het werk, lagere huisvestingskosten, hogere uitkeringen, een maximumfactuur in het onderwijs enzovoort”, zo zegt Van Pee.

Jef Van Pee stelt dan ook voor om op korte termijn een structureel overleg op te zetten tussen de betrokken schepenen van de grootsteden en staatsecretaris van Armoedebestrijding Elke Sleurs om de inspanningen af te stemmen. Het feit dat mevrouw Sleurs – lid van de oppositie in de Gentse gemeenteraad – vandaag in de pers stelt dat ze zich ook voor de armoedeproblematiek in haar stad zal inzetten, stemt Jef alvast hoopvol.

“CD&V is zeer bezorgd om de toenemende dualisering in onze maatschappij, en vooral in de grootsteden, waar steeds meer mensen er amper in slagen rond te komen”, zo besluit Van Pee. “Ik hoop dat alle beleidsniveaus er samen aan kunnen werken om deze trend te keren.” aldus Jef Van Pee, gemeenteraadslid CD&V Gent

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here