Leo Tindemans vandaag overleden

tindemansOverlijden van Leo Tindemans: “België verliest een visionaire Europeeër.”

Het is met veel ontroering dat Charles Michel vanavond het overlijden heeft vernomen van voormalig Eerste minister Leo Tindemans, op 92-jarige leeftijd.

“België verliest een overtuigde Europeeër die de idee van een geïntegreerde Europese Unie altijd heeft verdedigd. Zijn visionaire werk zal ons steeds bijblijven. Al vanaf 1975 pleitte hij voor een Europese eenheidsmunt”, aldus Charles Michel.

Premier Michel wil hulde brengen aan de politicus die ook als Eerste minister zijn stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van ons land, dat zich onder zijn premierschap boog over institutionele hervormingen die de toekomst van België zwaar zouden beïnvloeden.

Namens de hele regering en alle burgers betuigt de Eerste minister zijn oprechte medeleven aan de familie en de naasten van Leo Tindemans.

Reactie Wouter Beke, Voorzitter CD&V

Zo pas is bekend geworden dat voormalig eerste minister Leo Tindemans overleden is. Tindemans was 92.

Tindemans was een beslagen econoom, met diploma’s handelswetenschappen en economie. Later volgde ook nog een diploma politieke wetenschappen. Hij was ook een tijd hoogleraar aan de KULeuven.

Tindemans’ politieke carrière begon binnen de partij, als nationaal secretaris. In 1961 werd hij voor de eerste keer parlementslid, in opvolging van Frans Van Cauwelaert. Van in het begin toonde hij bijzondere interesse voor Europese en internationale politiek. In 1968 volgde een eerste ministerschap, van Communautaire Betrekkingen. Later volgden nog verantwoordelijkheden op Begroting, Middenstand en het voor de partij zeer belangrijke Landbouw. In 1974 werd Tindemans eerste minister. Zoals wel vaker in ons land, hing ook over zijn twee regeringen een communautaire schaduw. Het leidde tot een van de bekendste stukken politieke geschiedenis van ons land, met een premier die het ontslag van de regering aankondigde omdat hij de Grondwet geen ‘vodje papier’ vond.

Die houding werd door de Vlaming gewaardeerd. Bij de Europese verkiezingen van 1979 haalde “Mister Europe” Tindemans 983 000 voorkeurstemmen. Tot op heden blijft Tindemans daarmee de populairste politicus van de naoorlogse periode.

Nadien werd hij CVP-voorzitter, minister van Buitenlandse Zaken en tot 1999 Europees parlementslid.

Ons land verliest hiermee opnieuw een uitzonderlijk staatsman, die voor een hele generatie beeld stond voor de politiek.

CD&V neemt afscheid van een absoluut boegbeeld en begeesterend spreker, die als weinigen voor en na hem onze ideologische onderbouw bij het ruime publiek ingang deed vinden.

Wij bieden zijn familie onze diepste blijken van medeleven aan.

Wouter Beke
Voorzitter CD&V

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here