Werken ring Aalst zal 3 jaar duren

AALST_Viaduct Ledebaan
AALST_Viaduct Ledebaan
AALST_Viaduct Ledebaan
AALST_Viaduct Ledebaan

Werken ring Aalst (R41) starten ten vroegste midden 2015

*Om het verkeer op de ring van Aalst (R41) veiliger en vlotter te maken,
starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Aalst in 2015 met
ingrijpende werken. AWV en de stad Aalst hadden de intentie om de werken te
starten begin 2015. De complexe aanbestedingsprocedure loopt echter langer
dan voorzien. Hierdoor zullen de werken niet starten voor de zomer van 2015.
De heraanleg zal ongeveer 3 jaar duren.*

*Veiliger en vlotter verkeer*

AWV en de stad Aalst zetten in op veiligheid door drie gevaarlijke
kruispunten aan te pakken op de Aalsterse ring: er komt een tunnel onder het
kruispunt met de Gentsesteenweg (N9) en de Raffelgemstraat en ook het
kruispunt met de Merestraat wordt heringericht. Ondertussen krijgt ook het
verouderde viaduct (Ledebaan- Verbrandhofstraat) een onderhoud en wordt de
laatste schakel van de Gentsesteenweg (Welvaarstraat – Sinte Annalaan) van
gevel tot gevel heraangelegd.

De werken zullen de ring veiliger en vlotter maken. De ondertunneling zorgt
ervoor dat het doorgaande verkeer van het bestemmingsverkeer wordt
gescheiden, waardoor de doorstroming op de ring een pak vlotter zal verlopen.
De nieuwe ring zal meer capaciteit hebben. Dat is nodig om de bereikbaarheid
van toekomstige projecten te kunnen garanderen (bedrijventerrein
Siesegemkouter, evenementencomplex Tragelsite).

Ten slotte wordt het aangenamer wonen en werken in Aalst. Door de
ondertunneling wordt het centrum van Aalst minder belast en zullen
buurtbewoners minder last hebben van omgevingslawaai. Bovendien zal de buurt
op een groendak bovenop de tunnel van Raffelgemstraat uitkijken.

*Complexe aanbestedingsprocedure *

Voor de werken van start kunnen gaan, moet een aanbestedingsprocedure om een
aannemer aan te stellen, doorlopen worden. Om technische, financiële en
juridische redenen is het belangrijk dat alle aspecten correct, gedetailleerd
en deskundig worden uitgewerkt en vastgelegd. Door de grootschaligheid en de
complexiteit van de werken, neemt deze procedure meer tijd in beslag dan
verwacht. Pas als de aanbestedingsprocedure volledig rond is, kunnen we de
definitieve startdatum bekend maken. De start van de werken zal ten
vroegste rond de zomer van 2015 zijn. De exacte startdatum ligt nog niet
vast. De werken zullen wellicht 3 jaren duren.

*Prognose van de fasering*

AWV gaat er momenteel van uit dat de werken midden 2015 kunnen starten. Op
basis van deze prognose, is een overzicht van de voorlopige fasering
opgemaakt.

* Werken kruispunt Siesegemlaan (R41) x Merestraat + werken
nutsmaatschappijen langsheen de Siesegemlaan, Boudewijnlaan en
Gentsesteenweg: midden 2015 – eind 2015
* Werken kruispunt Boudewijnlaan (R41) x Gentsesteenweg (N9): begin 2016 –
eind 2017
* Werken kruispunt Boudewijnlaan (R41) x Raffelgemstraat: begin2016 – eind
2017
* Onderhoud viaduct Ledebaan – Verbrandhofstraat: eind 2017 – najaar
2018
* Heraanleg Gentsesteenweg (N9) (Welvaartstraat tot Ste-Annalaan): eind 2017
– najaar 2018
* Nieuw wegdek Boudewijnlaan (R41: Kwalestraat – Merestraat; Korte
Vooruitzichtstraat – Ledebaan): voorjaar 2018

Deze timing is indicatief en hangt af van de afronding van de
aanbestedingsprocedure.

*Communicatie*

Van zodra de planning is uitgewerkt, brengen AWV en de stad Aalst alle
betrokkenen op de hoogte via verschillende communicatiemiddelen. AWV zet ook
een bereikbaarheidsadviseur in als brugfiguur. Zo vinden handelaars,
bedrijven en bewoners met concrete vragen en bekommernissen over de
bereikbaarheid steeds een luisterend oor. Voor meer gedetailleerde informatie
over het project: www.RingAalst.be [1].

[1] http://www.RingAalst.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here