Theo Francken zet Van den Bulck aan het roer van CGVS

Theo FranckenStaatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken zet Dirk Van den Bulck tot 2020 aan het roer van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

De regering heeft vandaag – op voorstel van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken – de verlenging van het mandaat van de Dirk Van den Bulck, Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), met 5 jaar goedgekeurd.

Dirk Van den Bulck, staat ook de volgende 5 jaar aan het roer van het CGVS. De Ministerraad keurde vandaag op voorstel van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), de verderzetting van zijn mandaat goed. De verlenging treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en loopt tot 2020.

Positieve balans

Het CGVS is de onafhankelijke centrale asielinstantie die bevoegd is voor het onderzoek van asielaanvragen. De Staatssecretaris is van oordeel dat het CGVS onder leiding van Dhr. Van den Bulck efficiënt en kwaliteitsvol werk levert. Deze performante dienstverlening wordt zowel nationaal als internationaal erkend.

Tijdens de asielcrisis van de voorbije jaren heeft het CGVS bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan het bedwingen van deze crisis. De achterstand in asielaanvragen werd grotendeels weggewerkt en het CGVS sloot jaarlijks haar balans positief af. “Op dit ogenblik verkeert ons land, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en Zweden, in iets veiligere wateren. De verdienste van het CGVS en Dhr. Van den Bulck aan het bezweren van de asielcrisis is onmiskenbaar groot. De evaluatie van het CGVS is dan ook gunstig.” Aldus Staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Werkpunten

Toch zijn er nog enkele belangrijke werkpunten voor de komende 5 jaar. Theo Francken: “Zo vragen we het CGVS onder leiding van de heer Van den Bulck om nog een extra inspanning te leveren om de achterstand de komende jaren volledig weg te werken. En dit ondanks de budgettair moeilijke tijden. De samenwerkingsverbanden met de andere migratiepartners kunnen en moeten nog beter gestroomlijnd worden. Daarnaast moeten we de kwetsbaren beschermen, dit betekent ook dat er blijvend aandacht moet zijn voor oneigenlijk gebruik en fraudemechanismen. Tot slot is het verder verbeteren van de toegankelijkheid van de asielprocedure belangrijk.”

Vertrouwen

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelt, ook de volgende 5 jaren, zijn vertrouwen in de heer Van den Bulck: “Het CGVS is een onafhankelijke instantie maar ik stel vast dat de commissaris-generaal open staat voor elke gedachtewisseling. Zijn onafhankelijk-kritische, maar ook flexibele houding maken een goede samenwerking en een resultaatsgerichte aanpak mogelijk. Tot slot wil ik benadrukken dat door te kiezen voor continuïteit en ervaring, België haar stem in het Europese asielbeleid met veel expertise en aanzien kan blijven luiden.” aldus Staatssecretaris Theo Francken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here