Doel 4 op 21 december 2014 opnieuw opgestart

kerncentraleDoel 4 op 21 december 2014 opnieuw opgestart, FANC legt bijkomende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen op aan alle Belgische kerncentrales

Uitbater Electrabel kondigt aan dat de kernreactor van Doel 4 op 21 december 2014 opnieuw opgestart zal worden, nadat deze gedurende enkele maanden stillag ten gevolge van schade aan de turbine. Terwijl het gerechtelijk onderzoek naar de persoon of personen verantwoordelijk voor dit incident nog steeds lopende is, legt het FANC een reeks bijkomende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen op aan alle Belgische kerncentrales.

Op 5 augustus 2014 kwam de reactor van Doel 4 automatisch tot stilstand ten gevolge van een gebrek aan smeerolie ter hoogte van de stoomturbine in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Nader onderzoek wees uit dat het hele oliereservoir van de stoomturbine was leeggelopen doordat iemand de evacuatieleiding, die de smeerolie in geval van brand razendsnel afleidt naar een noodreservoir, had opengezet. Aangezien er sterke aanwijzingen waren dat de evacuatieleiding bewust was opengedraaid, zonder dat daartoe de instructie was gegeven, rees al snel het vermoeden dat het om kwaad opzet ging. Het FANC legde daarom meteen bijkomende beveiligingsmaatregelen op, om te voorkomen dat een soortgelijk incident zich opnieuw zou voordoen. Eén van de ingevoerde maatregelen was het zogenaamde four eyes-principe, dat bepaalt dat werknemers van de kerncentrale in bepaalde zones enkel per twee mogen werken.

Electrabel diende een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen onbekenden en het parket opende een onderzoek.

Recent kondigde uitbater Electrabel aan dat de schade aan de stoomturbine bijna volledig hersteld is en dat het een heropstart van de centrale voorbereidt. In de tussentijd heeft het FANC bestudeerd welke bijkomende maatregelen nodig zijn voor een veilige heropstart en daarover gesprekken gevoerd met Electrabel. De maatregelen die het FANC oplegt zullen worden geïmplementeerd in alle Belgische kerncentrales, dus zowel in Doel als in Tihange. Concreet zal het beveiligingsniveau verhoogd worden door de plaatsing van een groot aantal extra camera’s, door wijzigingen aan het toegangsbadgesysteem, en door de invoering van nog een reeks andere beveiligingsmaatregelen. Verder werd ook het zogenaamde four eyes-principe geoptimaliseerd. Daarnaast eist het FANC ook bijkomende veiligheidsmaatregelen, zoals extra controles op de correcte configuratie van de veiligheidsuitrustingen en noodsystemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here