Meer Nederlanders volgen onderwijs in Vlaanderen

lenteonderwijsSteeds meer Nederlanders volgen onderwijs in Vlaanderen

Het aantal Nederlandse scholieren, studenten en cursisten in Vlaanderen stijgt jaar na jaar. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) opvroeg bij het departement Onderwijs. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. “Uit de cijfers blijkt dat op vrijwel alle niveaus de aantallen stijgen”, aldus Daniëls.

In het basisonderwijs steeg het aantal Nederlandse leerlingen die niet in Vlaanderen zijn gedomicilieerd op 5 jaar tijd van 2.539 naar 2.780 per jaar. In het secundair onderwijs is dezelfde beweging op te merken: van 4.157 leerlingen in 2009 naar 4.243 in 2013.

“In het hoger onderwijs is de stijging nog frappanter. Daar stijgt het aantal studenten hoger onderwijs op tien jaar tijd van 2.075 tijdens het academiejaar 2002-2003 naar 6.131 tijdens het academiejaar 2012-2013. Cijfers voor vorig academiejaar zijn nog niet bekend, maar we kunnen vermoeden dat de stijging zich zal voortzetten”, zegt het parlementslid. Ten slotte is er nog het volwassenenonderwijs. Daar schommelt het aantal cursisten al jaren rond de 6.300 cursisten per jaar.

Verklaringen en kostprijs

Wat het basis- en het secundair onderwijs betreffen, zijn het vooral grensgemeenten (zoals Lanaken, Zelzate, Sint-Gillis-Waas en Essen) die een hogere instroom van Nederlandse leerlingen optekenen. De redenen voor deze instroom zijn uiteenlopend. Zo kan je in Vlaanderen op een jongere leeftijd naar school en is er de maximumfactuur in het basisonderwijs. In Nederland is er ook het verzet tegen bepaalde onderwijshervormingen. Hiernaast plukt het Vlaams onderwijs uiteraard de vruchten van zijn topkwaliteit.

Over de stijging in het hoger onderwijs zijn de motieven nog duidelijker: in Nederland betaal je immers 1.906 euro inschrijvingsgeld per academiejaar en een veelvoud indien je een extra diploma wil behalen. De loting die er van toepassing is voor de opleiding geneeskunde drijft ook heel wat studenten naar Vlaanderen. Aan dit succes hangt natuurlijk ook een prijskaartje. Alle niveaus samen betalen we volgens onze berekeningen (gebaseerd op de cijfers van de kostprijs per leerling die de OESO hanteert) jaarlijks ongeveer 134 miljoen euro voor Nederlandse leerlingen, studenten en cursisten die hier niet gedomicilieerd zijn. Dat bedrag is netto, want het aantal Belgen die in Nederland schoollopen, zijn in mindering gebracht.

Vanuit Vlaanderen vinden we een samenwerking met Nederland een meerwaarde voor beide regio’s. De wederkerigheid moet daarbij wel bewaakt worden en voorwerp uitmaken van overleg. Als we vernemen dat Nederland wil besparen op Open Universiteit, de Nederlandse Taalunie en Nederlandstalige scholen in het buitenland, moeten we daar het gesprek over aangaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here