Karnaval Ledeberg opent het nieuwe karnavalseizoen

karnaval ledeberg

karnaval ledebergKarnaval Ledeberg in 2015 in de fiele – Fiele Op 30 Wiele. Op 11 november opent Karnaval Ledeberg officieel het nieuwe karnavalseizoen 2014-2015 met tal van activiteiten van het Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw en de aangesloten Ledebergse karnavalverenigingen.

Thema 2015

Het overkoepelend thema voor Karnaval Ledeberg 2015 luidt “Fiele Op 30 Wiele”.

Dit thema slaat natuurlijk in de eerste plaats op de fileproblematiek waarmee Gent (en ook Ledeberg natuurlijk) in 2014, maar ook in 2015 (en later) mee geconfronteerd wordt. De opeenstapeling van wegenwerken, die al dan niet op elkaar afgestemd zijn, leidt er toe dat onze deelgemeente vaak letterlijk en figuurlijk stil staat.

Dat stilstaan is eigenlijk ook het geval bij de organisatie van evenementen. Een waslijst van absurde en minder absurde reglementen en stapels formulieren, zorgt er voor dat het organiseren dreigt tot een stilstand te komen. De wielen van deze vrijwilligers draaien de laatste tijd ook wel regelmatig eens vierkant.

Het getal 30 is vanzelfsprekend ook niet lukraak gekozen. De editie van Karnaval Ledeberg 2015 is immers de 30ste aflevering op rij van het grote Ledebergse volksfeest. Aangezien het symbool van een 30-jarig jubileum “parel” is, zijn we met het Organisatiecomité en met alle Ledebergse karnavalverenigingen van plan om er een parelend karnaval van te maken en Ledeberg nog een keer een parel van een stoet te bezorgen.

Ludieke actie : Ne bustel an ons gat

Op deze opening wil Karnaval Ledeberg met een ludieke actie ook protesteren tegen het doorschuiven van de Ivago-kosten voor de afvalreiniging naar de organisatoren van evenementen. Daar waar dit vroeger onder algemene stadsafspraken viel heeft een “groene” besparingsgolf er voor 2015 voor gezorgd dat er, op basis van 2014, aan de karnavalisten een rekening van 1900 EUR zal aangeboden worden voor iets wat tot de openbare dienstverlening behoort. Dat betekent vanzelfsprekend een flinke hap in het budget… En dat terwijl Karnaval Ledeberg al sinds lange jaren inspanningen doet om de miliehinder te beperken. Zo geldt er al sedert 2002 een algemeen “groen” confettiverbod in de stoet.
Vandaar dat we het op 11 november allemaal zelf doen met “Ne bustel an ons gat”…

Karnaval Ledeberg na 2015

De Raad van Bestuur van het Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw heeft beslist dat de 30ste editie van Karnaval Ledeberg in 2015 de laatste editie zal zijn die door het Organisatiecomité wordt georganiseerd. Dorganizoase geeft, na de editie 2015, de fakkel door aan anderen…

Het Organisatiecomité heeft daarover nu reeds gecommuniceerd met de aangesloten Ledebergse karnavalverenigingen om de voorbereiding van een doorstart via een eventueel nieuwe overkoepelende organisatie mogelijk te maken.

De redenen tot het stoppen met organiseren zijn divers :
• De regelneverij van de overheid in Vlaanderen maakt organiseren zeer moeilijk omdat kleinere evenementen ook worden onderworpen aan de strenge reglementering voor popconcerten en stadsfeesten (het aloude verhaal van het kanon om een mug dood te schieten). De organisatoren worden op die manier geconfronteerd met absurde reglementeringen die vanachter een bureau geschreven worden zonder rekening te houden met de realiteit op het “werkveld”.
• Het doorschuiven door de stad Gent van kosten voor openbare dienstverlening, zoals Ivago, naar vrijwillige organisatoren is nefast voor een organisatie.
• Karnaval Ledeberg dreigt zijn basis te verliezen. Het aantal groepen slonk de laatste jaren, de volkskroegen (de basis van het lokale karnaval) verdwijnen of worden vervangen door etablissementen waar karnaval niet echt welkom is. Bovendien gaat het aantal leden van de meeste verenigingen achteruit.
• Nieuwe inwoners (nieuwkomers en jonge gezinnen) hebben weinig of geen interesse voor een actieve deelname aan het karnavalgebeuren. De bakfietsgeneratie, die veel gehoor schijnt te krijgen bij het stadsbestuur ondanks het feit dat dit maar een beperkte maar mondige groep is, vindt nauwelijks aansluiting met het oorspronkelijke volkse karakter van deze deelgemeente.
• De sponsoring wordt moeilijker door de economische crisis. Kleinhandelszaken op de deelgemeente verdwijnen en de grote concerns hebben nauwelijks belangstelling.
• De vzw-boekhouding die door verandering van BTW en de belastingsstelsels alsmaar zwaarder is geworden.
• De kern van het Organisatiecomité wordt stilaan ouder en moe :

De karnavalfakkel wordt dus doorgegeven vanaf april 2015 aan een nieuw op te richten overkoepelende organisatie.

Programma Karnaval Ledeberg 2015

Het programma voor de 30ste editie ziet er evenwel nog altijd goed gevuld uit. Het wordt een parelend karnaval, met een aantal jubilea.

Zaterdag 31 januari 2015

20 u 20ste PRINS/PRINSESKARNAVAL VERKIEZING KARNAVAL LEDEBERG
Feestzaal Dienstencentrum Gentbrugge – Braemkasteelstraat

Vrijdag 20 februari 2015

14:30u SENIORENKARNAVALSHOW
met optreden van Ledebergse karnavalgroepen
Centrum voor senioren “De Vijvers” Ledeberg

Vrijdag 27 februari 2015

14:00u 5de KINDERKARNAVALPARADE EN KINDERNAMIDDAG Karnaval Ledeberg (i.s.m. De Brede School Ledeberg)
Centrum Ledeberg

20u 23ste PLATEAUSHOW met Ledebergse karnavalgroepen en met gastoptreden van de Biebricher Waden, een Männerballet uit Wiesbaden (zusterstad van Gent).
Feestzaal Dienstencentrum Gentbrugge – Braemkasteelstraat

Zaterdag 28 februari 2015

15u 30ste KARNAVALSTOET
Algemeen thema : ” Fiele Op 30 Wiele”
met het accent op eigen wagenbouw + deelname van verschillende muziekkorpsen, gast- en animatiegroepen
Start Ledebergplein. Parcours langs de voornaamste straten van de deelgemeente.

19u Verklede KROEGENTOCHT langsheen de deelnemende kroegen

Zondag 1 maart 2015

14.30u 5de SENIORENKARNAVALDANSNAMIDDAG
Parochiale zaal Ledebergplein

15.00u KARNAVALESKE “Fiele-spelen” : volksspelen voor karnavalisten.
Ledebergplein

19:30u BOTERWORP
Hundelgemsesteenweg Taverne Pyramide

20u Feeërieke FAKKELTOCHT
Langestraat – Hovenierstraat – Ledebergplein

20.15u Feestelijke POPVERBRANDING
Ledebergplein

Maandag 2 maart 2015

14.30u RONDGANG der TRAVO’S
Deelnemende kroegen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here