Asbest in loods van Gentse stadsdiensten en externe organisaties

asbestAsbest in loods Industrieweg: gecoördineerde aanpak. Gezondheid medewerkers en externe gebruikers staat voorop

De Stad Gent huurt een loods aan de Industrieweg 118 voor het stockeren van materiaal.. Tijdens recente herstellingswerken aan het dak (door een aannemer in opdracht van de eigenaar) is echter asbeststof vrijgekomen. De Stad hanteert steeds het voorzorgprincipe en plaatst de gezondheid van haar medewerkers en de gebruikers van de loods op de eerste plaats. Daarom werd de loods al op 19 september 2014 verzegeld. De externe arbeidsgeneeskundige dienst en zijn expertenbureau inzake asbest volgen het dossier op – de loods wordt pas opengesteld als er geen enkel gezondheidsrisico meer is.

Betrokken gebruikers ingelicht en begeleid

Schadelijke blootstelling aan asbestvezels vindt vooral plaats bij reinigingswerken, renovatiewerkzaamheden en bij de verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen. In dat geval kan asbest in het lichaam komen via het inademen van vezels, inslikken of contact met de huid.

Sinds de start van de werken op 11 september, was de loods door de verbouwingen slechts beperkt toegankelijk. Sinds 19 september is de loods, na een controle in het kader van de openbare gezondheid, verzegeld. De gekende medewerkers en externe gebruikers die toch de loods moesten betreden sinds de start van de werken, zijn ondertussen gecontacteerd. Zij kregen van specialisten inzake asbest informatie over mogelijke gezondheidseffecten, konden hun vragen stellen en worden verder begeleid.

Materiaal voorlopig niet toegankelijk

Het stockmateriaal behoort toe aan verschillende externe organisaties en aan de stadsdiensten. Zolang de loods verzegeld blijft is het materiaal uiteraard niet toegankelijk. Wanneer en welke goederen precies weer ter beschikking zullen zijn, is voorlopig nog niet duidelijk.

Gecoördineerde aanpak

De Stad Gent heeft nauwe contacten met de externe arbeidsgeneeskundige dienst en zijn expertenbureau inzake asbest om de betrokken medewerkers en externe gebruikers op te volgen. In overleg met medische experts wordt ook een plan uitgewerkt om o.m. de loods te reinigen en de gevolgen voor het gestockeerde materiaal aan te pakken. De loods wordt pas opengesteld als er geen enkel gezondheidsrisico meer is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here