Compromisvoorstel vakbonden en ASZ-directie goedgekeurd

aszCompromisvoorstel tussen vakbonden en ASZ-directie wordt goedgekeurd door het personeel.

Het nieuwe besparingsvoorstel dat vorige week vrijdag in extremis nog tot een compromis leidde tussen de ASZ-directie en de vakbonden, werd vandaag aan het personeel voorgelegd. Dit gebeurde op drie personeelsvergaderingen die op de campussen Aalst, Geraardsbergen en Wetteren in de loop van de dag werden georganiseerd. Een kleine meerderheid van het personeel sprak zich positief uit over het voorstel.

Het voorstel bestond uit vier delen:

* het terugschroeven van de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden naar een marge van 2% tot 4%, afhankelijk van de anciënniteit van het personeelslid;

* het afschaffen van drie halve dagen dienstvrijstelling voor Kerst, Nieuwjaar en Pasen;

* het inleveren van 2 dagen vakantie door de vast benoemde personeelsleden;

* een evaluatiemoment van het geheel in 2020.

Aangezien met dit voorstel niet de vooropgestelde besparingsdoelstelling wordt bereikt, werden de geneesheren bereid gevonden nog een extra inspanning te doen om dit te compenseren.

Zoals dit met de vakbonden vooraf werd afgesproken, wordt dit voorstel in een nieuw protocol gegoten dat morgen officieel ter ondertekening aan de vakbonden zal worden voorgelegd. De vakbonden hebben gesteld dit te zullen ondertekenen voor ‘akkoord’, weliswaar met opmerkingen. In de namiddag zullen de raad van bestuur en de algemene vergadering van het ASZ hierover een definitieve beslissing nemen. De eerder afgekondigde staking zal niet doorgaan.

Hiermee komt hopelijk een einde aan de sociale onrust van de afgelopen weken en kunnen de noodzakelijke besparingsmaatregelen tijdig worden geïmplementeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here