Strenger verbod op verbranding in open lucht

Strenger verbod op verbranding in open lucht. Algemeen verbod op verbranden van groenafval, ook planteurs/tuinaanleggers mogen geen groenafval meer verbranden, waar dit vroeger (rekening houdend met afstandsregels e.d.) wel nog mogelijk was.

vuurTot nu mocht u (enkele regels in acht genomen weliswaar) in open lucht nog plantaardige afvalstoffen verbranden die afkomstig waren van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen en eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. De Vlaamse Regering verbiedt dit sinds kort. Er zijn hier enkele uitzonderingen op zoals bij fytosanitaire maatregelen, verbranding van kerstbomen bij folklore e.d.. Bij deze uitzonderingen dient steeds rekening gehouden te worden met de wettelijke afstandsregels : > 100 m van huizen, heiden boomgaarden, etc. en 25 m tot bossen.

Samen met de Vlarem-trein 2013 heeft de Vlaamse Regering ook een nieuw verbod op verbranding in open lucht goedgekeurd. Tot nu mocht u in open lucht nog plantaardige afvalstoffen verbranden die afkomstig waren van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen en eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. Biomassa-afval afkomstig van het onderhoud van tuinen mag vanaf nu onder geen enkele omstandigheid meer in open lucht verbrand worden. http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/strenger-verbod-op-verbranding-in-open-lucht

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here