Aalst – Goedkope oppositie betreft nieuwe Hopclub

Aalst – JONGCD&V betreurt gebrekkige communicatie en goedkope oppositie omtrent nieuwe ‘Hopclub’

jongcdnv“The role of the opposition is to oppose. Ook in Aalst is dit niet anders. De wijze waarop Open VLD dit principe telkens weer opnieuw in verscheidene dossiers heiligt, getuigt echter van weinig niveau en intellectuele gemakzucht.” JONGCD&V Aalst reageert hiermee vlijmscherp op de kritiek van Open VLD aan het adres van het Aalsters stadsbestuur naar aanleiding van de toewijzing van de uitbating van de nieuwe ‘Hopclub’ aan vzw Dallas.

Het stadsbestuur wordt in de eerste plaats vriendjespolitiek verweten op basis van een document waarin vzw Dallas reeds genoemd zou zijn als uitbater nog voor de selectieprocedure werd afgerond. Dat is manifest onwaar en compleet van de pot gerukt. Het betreft in werkelijkheid een werkdocument opgemaakt door de jeugddienst die zich hierin juridisch liet bijstaan en die een uitbating door vzw Dallas voor ogen had. Toen de politieke beslissing viel om de uitbating via een stuurgroep te begeleiden en een open oproep te lanceren, werd dit oude document in alle transparantie ter bespreking overgemaakt aan alle leden van de stuurgroep. Een stuurgroep die nota bene samengesteld werd uit vertegenwoordigers van iedere politieke fractie, verscheidene middenveldorganisaties en adviesraden van de stad. Dit document werd dan ook herhaaldelijk gewijzigd volgens de opmerkingen van die stuurgroep. De open oproep die door het stadsbestuur werd gelanceerd mondde uit in een unanieme toewijzing door het stadsbestuur na een selectieprocedure met een 10 tal kandidaten.

CD&V jongerenvoorzitter Rafael Vermeiren roept Open VLD dan ook op tot een constructieve en correcte oppositie. “Het is jammer te moeten vaststellen dat Open VLD zich telkens weer laat verleiden tot goedkope oppositie. Men heeft het bij de liberalen vaak over een beleid onze stad onwaardig, ik zou eerder durven spreken over een oppositie onze stad onwaardig. Want wat is nu werkelijk de geloofwaardigheid van een partij die via een stuurgroep actief betrokken wordt bij het begeleiden van de uitbating om dan achteraf te schieten op het geleverde werk waartoe ze herhaaldelijk zelf een bijdrage heeft geleverd?”

Bij JONGCD&V hekelt men daarenboven ook het feit dat Open VLD al te gemakkelijk komt aandraven met haar gekende en tot vervelens toe herkauwde discours over de kerntaken van de stad en een zogenaamde verkeerde besteding van belastinggeld. De jonge christendemocraten vragen zich af wat het concrete beleid is dat Open VLD in deze dan wel voorstaat? De partij schijnt te vergeten dat het dossier van de Hopzaal tracht te beantwoorden aan de uit de Vlaamse stadsmonitor – een objectieve studie op basis van bevragingen bij de Aalsterse bevolking – gebleken vraag naar meer betaalbare ruimte voor jeugd en jeugdcultuur. Het is in elk geval duidelijk dat deze partij onze Aalsterse jeugd geen warm hart toedraagt en men in Open VLD middens liever aan de eigen zak denkt dan aan het algemeen belang. Het is immers geen publiek geheim waarom de liberalen dit project willen tegenwerken zegt Rafael Vermeiren, Nationaal Ondervoorzitter JONGCD&V en Voorzitter JONGCD&V Aalst

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here