Verontschuldigingen Hassan Aarab

cd&v logoVerontschuldigingen Hassan Aarab. Hassan Aarab heeft Cd&v deze morgen gecontacteerd om zijn excuses aan te bieden en wenst volgende boodschap vanuit het buitenland kenbaar te maken:

“Ik wil mij verontschuldigen voor mijn uitspraken. Steeds zoek ik naar samenwerking en verbinding tussen gemeenschappen. Ik besef nu dat mijn uitspraken hiertoe niet bijdragen, integendeel. Mijn uitspraken passen niet bij de waarden van CD&V, die ik zelf wil uitdragen. Ik heb veel mensen, ook bij mijn Joodse vrienden, zwaar geraakt. Ik wil me daarom engageren om deze verontschuldigingen ook in een persoonlijk gesprek aan de Joodse gemeenschap te bezorgen. Ik kan mijn uitspraken niet ongedaan maken, maar ik zal de gevolgen ervan dragen.”

Als christendemocraten zijn we verontwaardigd over de uitspraken van Hassan Aarab en hebben we onmiddellijk aan hem duidelijk gemaakt dat deze niet passen bij de waarden van onze partij.

We zijn tevreden dat Hassan Aarab ons deze morgen heeft gecontacteerd. Hij beseft dat zijn uitspraken vele mensen hebben gekwetst, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschap, en dat deze tegen zijn eigen waarden en die van onze partij ingaan. Hij zal de gevolgen van zijn uitspraken moeten dragen. Een gesprek met hem zal plaatsvinden zodra hij terugkeert uit het buitenland.

Schepen Philip Heylen en voorzitter van CD&V Stad Antwerpen Ariane Van Dooren zullen ook in een persoonlijk gesprek met de Joodse gemeenschap duidelijk maken dat deze uitspraken niet kunnen voor onze partij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here