Overgangsmaatregelen pensioenregeling voor politiemensen

CD&V-kamerlid Sonja Becq sluit zich aan bij de vraag naar een wetgevend initiatief voor de pensioenregeling voor politiemensen: “Nu het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken heeft, dringen zich overgangsmaatregelen op”.

politie1Sonja Becq benadrukt dat het arrest van het Grondwettelijk Hof moet gerespecteerd worden. Voor zij die reeds een pensioenaanvraag deden, stelt zich geen probleem. Het Grondwettelijk Hof stelt immers duidelijk in zijn arrest dat de vernietiging voor hen geen gevolgen heeft. “Maar dat er overgangsmaatregelen moeten voorzien worden voor zij die aan de vooravond van hun pensioen staan, lijkt me logisch en vooral billijk”, aldus Sonja Becq. Ook voor andere beroepscategorieën werden bij de hervormingen van eind 2011 en daarna overgangsmaatregelen voorzien.

Sonja Becq besluit : “De oplossing moet sowieso passen binnen een langetermijnvisie en een budgettair kader. Het Rekenhof of Planbureau moet duidelijk maken wat de budgettaire impact is van dit arrest en de mogelijke overgangsmaatregelen. Dit is alvast een bijkomende reden, naast de bespreking van het rapport van de expertencommissie Pensioenen, om de commissie Sociale Zaken samen te roepen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here