De Leeuw moet op de Ijzertoren

ijzertoren

ijzertorenOp dit ogenblik heeft de community op Facebook “De Leeuw moet op de toren” reeds 3500 likes. Met deze pagina willen de oprichters protesteren tegen het verwijderen van de Vlaamse Leeuw uit de Ijzertoren. De waardevolle vredesboodschap van de Ijzertoren mag niet misbruikt worden als dekmantel voor cultureel relativisme. De Vlaamse Leeuw moet op de Ijzertoren!

Ze doen een oproep een brief te schrijven aan het museum aan de IJzer

Hieronder vinden jullie een voorbeeldbrief die jullie naar info@aandeijzer.be kunnen sturen om jullie ongenoegen te uiten. Het telefoonnummer van het museum aan de IJzer is 051.50.02.86.

Bel en stuur massaal, hoffelijk, maar kordaat om de Vlaamse Leeuw terug op de toren te eisen! Wij laten onze tradities niet los!

Geachte Mijnheer, Geachte Mevrouw,

Sinds kort werd er in de media bericht dat de organisatie die de IJzertoren beheert de Vlaamse Leeuw, vlag van de Vlaamse gemeenschap, heeft verwijderd van de IJzertoren. Deze beslissing wordt als volgt beargumenteerd. De Vlaamse Leeuw past beter aan de PAX-poort, het begin van het complex waar de toren deel van uitmaakt, en op de IJzertoren staat nu een vlag die verwijst naar het museum binnenin de toren en die daarom beter de lading van de toren zou dekken.

Deze beslissing gaat uit van een compleet verkeerde lezing van de IJzertoren als monument en de boodschap die dit monument uitstraalt. Op haar basis staat immers ‘NOOIT MEER OORLOG’ in vier talen, terwijl in haar nok duidelijk de volgende boodschap prijkt AVV – VVK. ALLES VOOR VLAANDEREN – VLAANDEREN VOOR KRISTUS. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden binnen de traditie van het open, democratisch Vlaams-Nationalisme die de IJzertoren uitdraagt. Vrede is de basis van Vlaamse ontvoogding, en Vlaamse ontvoogding is het resultaat van vrede. Het een kan niet zonder het ander en het ander kan niet zonder het een.

Deze beslissing is dan ook nefast om twee redenen. Niet alleen wordt er hier aan cultureel relativisme gedaan op een historisch belangrijke site die als lieu de mémoire een van de pijlers is van Vlaamse identiteitsvorming. Misschien het ergste is dat de vredesboodschap wordt misbruikt en onteerd om dit cultureel relativisme te botvieren.

Deze beslissing heeft me dan ook met afgrijzen vervuld en bij deze wil ik me er dan ook tegen verzetten. Ik onderschrijf als lid van de facebookgroep ‘De leeuw moet op de toren’ de beleefde maar kordate vraag om de Vlaamse Leeuw direct terug te plaatsten waar dit symbool van de Vlaamse gemeenschap hoort. Op de top van de toren die een vredevolle vraag naar Vlaamse ontvoogding uitdraagt.

https://www.facebook.com/pages/De-Leeuw-moet-op-de-toren/1412983752323793?ref=hl&ref_type=bookmark

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here