Aalsters OCMW, minder steun en meer personeel !

joke de swaef

joke de swaefMinder steun en meer personeel ! Dinsdag 17 juni, kon de Aalsterse OCMW-raad akte nemen van de jaarrekening 2013. Uit de cijfergegevens kunnen ook de werkzaamheden en accenten van de huidige bestuursmeerderheid opgemaakt worden. “Zeer duidelijk kwam naar voor dat er ca. 800.000 euro bespaard werd op steunverlening aan mensen. Daartegenover staat echter ongeveer 1 miljoen meer uitgave aan personeelskosten. Van een dubbelzinnig beleid gesproken…”, zeggen Martine De Maght, fractieleider Open VLD in OCMW Aalst en Joke De Swaef, OCMW-raadslid.

Reeds in december 2013 beslisten N-VA, CD&V en SP&D in de Aalsterse OCMW-raad dat het gebruik van dienstencheques vanaf januari 2014 duurder zou worden. Ook werd vooropgesteld dat het personeelsaantal van het dienstenchequebedrijf van 70 naar 40 personen zou teruggebracht worden. Eenzelfde verhaal werd geschreven bij de Plusbus alsook bij de boodschappendienst.

De huurprijzen van de zalen van Lokaal Dienstencentrum de Maretak werden verdubbeld. De prijzen van de aan huis geleverde maaltijden via het OCMW Aalst werden verhoogd met een administratieve meerkost enz. Tenslotte werd ook aan de federale overheidsdienst Economie gevraagd de prijzen te verhogen voor een verblijf in onze woonzorgcentra.

“De prijsverhogingen alsook de afbouw van de dienstverlening zijn ten laste van onze inwoners. Tegenover de afbouw van deze diensten en de prijsverhogingen blijkt nu een afbouw van steunverlening te staan en dat er ondanks het feit dat er meer personeel werd aangeworven”, stelt Joke De Swaef.

Deze beslissingen werden genomen zonder evaluatie van de lopende werking, zonder korte- of langetermijnvisie. Er werd op geen enkel moment vastgesteld wat de noden en behoeften zijn van de diensten.

“Open Vld wenst niet te belanden in een situatie waarbij op basis van willekeur enkel en alleen uit budgettaire en/of persoonlijke overwegingen beslissingen worden genomen waarbij finaal de Aalstenaar de rekening betaalt. Is dit de verandering waarmee NVA tot 2 maal toe naar de verkiezingen ging?”, besluit Martine De Maght.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here