Geen streep door Ronse

geen streep door ronse

geen streep door ronseOnlangs is het actiecomité “Geen streep door Ronse” opgericht. Aanleiding is het verschrikkelijke plan van de Vlaamse Regering om een viervaksbaan en een viaduct dóór het unieke landschap van de Vlaamse Ardennen aan te leggen. Ronse heeft nu jammer genoeg ook zijn BAM/Oosterweel/Lange Wapper-dossier…

Het openbaar onderzoek, na de voorlopige vaststelling van het GRUP dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt, liep in april af. Verschillende particulieren, organisaties en ook “Geen streep door Ronse” hebben hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend. Dit kwam uitgebreid aan bod in de regionale pers. De Vlaamse Regering heeft echter zo goed als alle ingediende bezwaren naast zich neer gelegd en drukt onverminderd door. Zo werd twee dagen voor de verkiezingen het GRUP nog definitief vastgelegd (!). Intussen ligt er al zelfs een project-Mer ter inzage waartegen de bewoners inspraakreacties kunnen formuleren. Men kan zich afvragen of de te respecteren procedures gevolgd worden.

Het actiecomité “Geen streep door Ronse” heeft intussen niet stilgezeten. Verschillende bewoners, organisaties, verenigingen en nu ook steeds Bekende Vlamingen beseffen wat Ronse boven het hoofd hangt en steunen ons openlijk, zoals Elisabeth Meuleman (Groen!), Guillaume Devos (acteur), Michaël Borremans (kunstschilder). De facebookpagina www.fb.com/geenstreepdoorronse heeft intussen al meer dan 300 likers opgebouwd.

Het actiecomité “Geen streep door Ronse” legt zich niet zo maar neer bij de plannen van de Vlaamse Regering om een N60-streep van beton en asfalt door Ronse te trekken. Wij willen niet tegen de politici zijn, maar doet wel een oproep om het gezond verstand te gebruiken: een doortrekking van de N60 op het voorziene tracé dóór Ronse is een vergissing van formaat die alleen maar meer doorgaand verkeer zal aantrekken en die een nefaste impact heeft op:
leefbaarheid
milieu
landschap
cultureel erfgoed

Het prijskaartje dat er voor moet worden betaald is bovendien buiten proportie en hypothekeert de toekomst van de volgende generaties.

Om de bevolking verder te sensibiliseren en om het dossier onder de (politieke) aandacht te brengen neemt “Geen streep door Ronse” enkele nieuwe initiatieven:

– vrijdag 6 juni: verspreiding via Bpost van een informatieflyer over heel Ronse (10325 brievenbussen)
– zaterdag 7 juni: lancering van de website www.geenstreepdoorronse.be waarop sympathisanten een petitie kunnen ondertekenen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here