Opvang voorzien voor een vrouw met een handicap

rstoelHet Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt oplossing én tekent verzet aan tegen beschikking Rechtbank Eerste Aanleg.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) reageert op de uitspraak van een rechter in Dendermonde die besliste dat de overheid opvang moet voorzien voor een vrouw met een handicap, op straffe van een dwangsom. Het VAPH heeft een oplossing voor betrokkene gevonden, in afwachting van de definitieve uitspraak. Ook zal het VAPH verzet aantekenen vanuit de zorg voor het gelijkheidsprincipe.

In deze gaat het gaat om een 64-jarige vrouw met een handicap, wiens zus, die haar zorg op zich nam, plots ziek werd. Sinds september 2013 kon zij daarom gebruik maken van de procedure ‘noodsituatie’. Daarbij wordt opvang verzekerd voor een periode van 10 weken. Bedoeling is dat in die tijd kan gezocht worden naar een definitieve oplossing. Dat deed betrokkene, maar haar aanvraag kon tot hiertoe niet worden toegekend. Na een eerste negatieve beslissing werd opnieuw een aanvraag ingediend, omdat de situatie gewijzigd was. Ook daar kwam een negatieve beslissing, wegens gebrek aan middelen. Tegen die twee negatieve beslissingen werd tot hiertoe geen beroep aangetekend via de voorziene weg. Wel stapten twee belangenverenigingen voor haar naar de rechtbank van Eerste Aanleg.

Het VAPH is zich pijnlijk bewust van het schrijnende van dit soort situaties, die er nog steeds zijn, ondanks de voortdurende verhoging van de budgetten (+ 146 miljoen in de voorbije regeerperiode). Het decreet persoonsvolgende financiering en de ingezette vernieuwing in de sector, samen met een overeenkomstige budgettaire groei, moet hierop een antwoord bieden.

In afwachting van de resultaten daarvan levert het VAPH alle mogelijke inspanningen, binnen de regelgeving en de door het Vlaamse parlement besliste budgettaire context, om de toewijzing van de beschikbare middelen zo correct mogelijk te laten verlopen en vernieuwende initiatieven een kans te geven.

Het VAPH stelt het – in deze op zich al zeer moeilijke omstandigheden van wachtlijsten en schaarse middelen – onaanvaardbaar te vinden dat we zouden evolueren naar een systeem waarbij degene die zich rechtsprocedures kan veroorloven, meer kansen op zorg en ondersteuning zou maken dan wie dat niet kan. Elke persoon met een handicap moet een gelijk recht op ondersteuning hebben.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft met verbazing kennis genomen van de beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Dendermonde die haar vorige week vrijdag werd betekend. In dit specifiek geval koos de betrokkene immers niet voor de voorziene beroepsprocedure, maar voor een procedure op eenzijdig verzoekschrift. In dergelijke procedures wordt de tegenpartij niet gehoord. Het VAPH was daardoor tot ontvangst van de beschikking niet op de hoogte van de ondernomen gerechtelijke stappen.

Intussen heeft het VAPH de nodige afspraken gemaakt, zodat betrokkene in de voorziening waar ze nu verblijft kan opgevangen worden. Dit zoals in de beschikking werd opgelegd en in afwachting van een definitieve uitspraak. Het VAPH zal namelijk verzet aantekenen en dit vanuit de zorg voor het gelijkheidsprincipe. De bekommernis van het VAPH is dat alle mensen met een handicap in de bestaande context van schaarste tenminste de garantie moeten hebben dat de toewijzing van ondersteuning volgens vergelijkbare beoordelingscriteria verloopt. De voorbije jaren is er een enorme inspanning geleverd om de toewijzing van die schaarse middelen zo objectief en eerlijk mogelijk te laten verlopen. De Regionale Prioriteitencommissies nemen hier telkens weer een bijna onmogelijke taak op zich.

Het VAPH stelt verder het – in deze op zich al zeer moeilijke omstandigheden van wachtlijsten en schaarse middelen – onaanvaardbaar te vinden dat we zouden evolueren naar een systeem waarbij degene die zich rechtsprocedures kan veroorloven, meer kansen op zorg en ondersteuning zou maken dan wie dat niet kan. Elke persoon met een handicap moet een gelijk recht op ondersteuning hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here