Open grenzen vernietigen Vlaamse jobs

werkDe bouwsector trekt aan alarmbel: open grenzen vernietigen Vlaamse jobs zegt Gerolf Annemans, de voorzitter van Vlaams Belang.

“Elk land moet zijn recht hebben eigen arbeidsmarkt te beschermen. Door oneerlijke concurrentie uit Oost-Europa gingen de voorbije jaren in de transport- en bouwsector reeds duizenden banen verloren. Dezer dagen trekt de bouwsector opnieuw aan de alarmbel. Ondanks een licht toegenomen activiteit gingen opnieuw 7.000 jobs verloren in één kwartaal.

Deze opmerkelijke ontwikkeling is alleen te verklaren door het feit dat de eigen tewerkstelling in toenemende mate wordt vervangen door goedkopere arbeidskrachten uit Oost-Europa. Dat de inspectiediensten ondertussen meer mogelijkheden (beloofd) kregen om fraude op te sporen, is slechts een druppel op de hete plaat. De zogenaamd detacheringsrichtlijn van de EU werkt immers ook zonder fraude sociale dumping in de hand, omdat werknemers uit Oost-Europese landen door hun lagere sociale lasten goedkoper zijn dan hun Vlaamse collega’s. De EU-richtlijn die dateert uit de periode dat de EU nog maar 15 leden telde, is totaal niet berekend op de huidige situatie met 28 – in sociaaleconomisch opzicht compleet verschillende – lidstaten. Ze moet dan ook grondig worden herzien.

Het wordt bovendien meer dan tijd dat het grote dogma van het onbeperkte vrij verkeer van personen in vraag wordt gesteld. Het absorptievermogen van een land is niet onbeperkt. Elk land moet opnieuw het recht hebben zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Lidstaten moeten dan ook opnieuw zélf kunnen bepalen wie onder welke voorwaarden het land binnenkomt. Zondag krijgen de Vlamingen de unieke kans die boodschap luider dan ooit te doen weerklinken.” Aldus Gerolf Annemans

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here