Interview An Vervliet (N-VA) Wij willen transparante solidariteit

an vervliet
De spanning stijgt naar gelang de verkiezingen van 25 mei 2014 dichterbij komen. Toch nog even dit leuk interview met An Vervliet (N-VA) 15de plaats van de Vlaamse Lijst in Oost-Vlaanderen.

An Vervliet, waarom koos je voor de N-VA. Welke programmapunten zorgden ervoor dat deze partij jouw partij werd.

Een rechtvaardige en transparante solidariteit tussen de deelstaten is voor mij een belangrijk punt. Ook de rechtlijnigheid en de geloofwaardigheid van onze partij bestendigen mij in mijn keuze voor N-VA. Wij durven de vinger op de wonde te leggen, te wijzen op onpopulaire pijnpunten en oplossingen naar voor te schuiven.

Na de federale verkiezingen van juni 2010 ging je werken als parlementair medewerker van Karel Uyttersprot. Welk zijn de dingen die je het meeste bijgebleven zijn, welke dingen heb je kunnen gebruiken uit je vorige beroepscarrière.

Het was zeer leerrijk om het politieke toneel vanuit een parlementair kabinet te volgen. Parlementsleden werken vaak achter de schermen en slechts een fractie wordt in de media getoond.

Een merkwaardige vaststelling was dat het parlement het best en meest democratisch werkt wanneer er nog geen regering is (enkel lopende zaken). Eens de blokken meerderheid en oppositie gevormd zijn, worden veel deuren gesloten. Wat niet in het regeerakkoord staat, maakt amper nog kans, ook al zijn bepaalde regeringspartijen wel voor steun te vinden.

Uit mijn vorige job als projectmedewerker kon ik vooral het planmatige en organisatorische gebruiken. Als medewerker voer je allerhande taken uit met een andere periodiciteit (dagelijks, wekelijks, maandelijks), dus een goed overzicht is onontbeerlijk.

In 2012 stond je op de 2de plaats van de gemeenteraadsverkiezingen voor N-VA in Lebbeke. Was je blij met je score op 14 oktober.

Ik was zeer verheugd met mijn score voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als tweede op de lijst verwachtte ik om verkozen te zijn, maar wanneer je voor het eerst opkomt kan je nooit goed je resultaat inschatten. Ik denk wel dat ik gerust kan stellen geslaagd te zijn voor de test.

Daarnaast ben je ook in 2012 verkozen tot Provincieraadslid. Wat vind je van de interne staatshervorming i.v.m provinciebesturen.

Dat ik ook in de Provincieraad mocht zetelen, was een mooi toemaatje. Als zesde op een lijst van tien had ik het eerlijk gezegd niet verwacht.
Voor N-VA ligt het zwaartepunt van de provincie op de grondgebonden materies. Niet-grondgebonden materies zijn in onze ogen ofwel voor Vlaanderen ofwel voor de gemeenten. Wat ons betreft mocht de interne staatshervorming verder gaan.

Als Provincieraadslid moet ik wel toegeven dat de provincie ook een belangrijke coördinerende rol vervult bij losse samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, zoals het delen van een milieucoördinator maar dat is meer een administratieve dan een politieke regeling.

Je staat nu op de 15de plaats van de Vlaamse Lijst in Oost-Vlaanderen. Welke dossier wil je voor N-VA en Lebbeke verdedigen moest je verkozen geraken voor N-VA.

Als licentiate Geschiedenis en dochter van een leerkracht wil ik mij uiteraard op het onderwijsdossier smijten. Daarnaast wil ik ook meewerken aan een degelijke, duurzame oplossing voor onze waterproblematiek. Maar ook Mobiliteit, Erfgoed en Milieu draag ik hoog in het vaandel.

Waarom is een keuze voor N-VA de keuze om verandering voor vooruitgang.

Een aantal zaken zijn vastgeroest of zitten geblokkeerd. Een andere aanpak is nodig om terug vooruit te gaan in deze dossiers. De klassieke oplossingen van de traditionele partijen zijn niet steeds toereikend.

Het pensioendossier is een pijnlijk voorbeeld. Vandaag is de betaalbaarheid van de pensioenen niet verzekerd. Een grondige pensioenshervorming dringt zich op. Er wordt al jaren over gesproken, maar wij willen dat deze er eindelijk komt zodat we de huidige werkende generaties ook nog een pensioen kunnen garanderen.

Willen wij onze welvaartstaat redden, dan moeten we ingrijpen. Niets doen is het meest asociale beleid dat je kan voeren. Onze sociale zekerheid moet opnieuw sociaal en zeker gemaakt worden. Zo garanderen wij dat de pensioenen betaald kunnen worden.

Belangrijk hierbij is dat men steeds in vraag stelt of men de beste aanpak volgt en de beste oplossing gevonden heeft. Wat goed is moet behouden blijven, maar men dient steeds kritisch te zijn en te zoeken naar verbeterpunten. Niet veranderen om te veranderen, maar veranderen om te verbeteren. Verandering voor vooruitgang! http://www.anvervliet.be

an vervliet g

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here