Opiniepeiling voor Franstalig Belgie

verkiezingenpDe allerlaatste opiniepeiling voor de verkiezingen?

De opiniepeiling die op eigen initiatief door het instituut Dedicated werd uitgevoerd, zal misschien niet de allerlaatste opiniepeiling voor de verkiezingen zijn, maar het is zeker een van de opiniepeilingen die ooit zo kort voor de verkiezingen in Franstalig België werden uitgevoerd voor de federale verkiezingen. Deze opiniepeiling werd tussen 9 en 13 mei afgelegd in Wallonië en Brussel bij een steekproef van 1.007 Waalse kiezers en 903 Brusselse kiezers (19 Brusselse gemeenten).

De opiniepeiling die op eigen initiatief door het instituut Dedicated werd uitgevoerd, zal misschien niet de allerlaatste opiniepeiling voor de verkiezingen zijn, maar het is zeker een van de opiniepeilingen die ooit zo kort voor de verkiezingen in Franstalig België werden uitgevoerd voor de federale verkiezingen. Deze opiniepeiling werd tussen 9 en 13 mei afgelegd in Wallonië en Brussel bij een steekproef van 1.007 Waalse kiezers en 903 Brusselse kiezers (19 Brusselse gemeenten). De maximale foutenmarges (met andere woorden voor de geobserveerde frequenties die dicht bij 50% liggen) bedragen ±3,1% voor de Waalse steekproef en ± 3,3% voor de Brusselse steekproef.

In Wallonië moeten we in de eerste plaats opmerken dat 10 dagen voor de verkiezingen de zwevende kiezers nog 22,0% van het electoraat uitmaken. Dit percentage is zo kort voor de verkiezingen erg hoog en er kunnen zich dus nog grote veranderingen in onze schattingen voordoen (de zwevende kiezers zijn meestal de voormalige kiezers van MR of de PS; wat het vermogen bevestigt van de kleine partijen om de kiezers op het einde van deze campagne aan te spreken). De « apolitieken » (gaan niet stemmen of zullen « blanco » of « ongeldig » stemmen) bedragen 7% van de kiezers.

De PS blijft in Wallonië veruit de grootste partij met een score voor kiesintentie van 28,7%. In tegenstelling tot wat we konden vaststellen tijdens de vorige verkiezingen, lijkt de PS er deze keer niet in te slagen om zich « in de laatste meters van de campagne » sterk te herstellen. Haar score blijft dus wel degelijk onder de 30% (zoals overigens werd gemeten tijdens de edities van de Politieke Barometer La Libre Belgique-RTBF, in februari – toen deze partij voor het eerst onder de kaap van 30% dook – en in april). Ter herinnering: tijdens de federale verkiezingen van 2010 verzamelde de PS 37,6% van de stemmen.

Er is nog een andere partij waarvoor de Dedicated-opiniepeiling een slechte conditie aantoont: Ecolo, die onder de kaap van 10% kiesintenties gaat, maar toch de 4de partij in Wallonië blijft, net voor PTB-GO !

De partij PTB-GO ! blijft in de opiniepeilingen maar stijgen en bereikt vandaag een score van 8,5%. Vele stemmen worden van de PS opgeslokt, maar ook (hoewel in mindere mate) van Ecolo en CDH.

CDH neemt de 3de plaats in met 11,6% en toont een duidelijk herstel in vergelijking met de vorige opiniepeilingen.
PP grenst aan de 6% (5,8%) en FDF behoudt haar 3% (3,1%). De extreemrechtse partijen (DLB, Wallonie d’Abord en La Droite) behalen samen 5,9%.
MR en de PS beschikken over het grootste potentieel om zwevende kiezers voor zich te winnen – die zoals we gezien hebben 22% van het electoraat vertegenwoordigen.

In Brussel is het percentage zwevende kiezers duidelijk lager dan in Wallonië (16,8%), net zoals de « apolitieken » die hier slechts 3,1% van het electoraat vertegenwoordigen. De situatie lijkt in Brussel dus stilaan op te helderen.

MR blijft hier nog steeds de grootste partij met 21,0% stemintenties en houdt de PS nog steeds op afstand met ongeveer 2 volle punten (19,2%); hoewel deze kloof enigszins kleiner lijkt te worden in vergelijking met de vorige opiniepeilingen die door Dedicated werden uitgevoerd voor La Libre Belgique en RTBF (de PS stijgt in Brussel in vergelijking met de opiniepeilingen die 6 maand geleden werden uitgevoerd).

CDH kent over de afgelopen 6 maanden een lichte daling en verzamelt nu 10,9% van de stemintenties. Deze lichte daling zou aangeven dat de Brusselaars de vertegenwoordigers van deze partij niet al te sterk straffen voor hun beheer van het moeilijke dossier betreffende het vliegen boven Brussel. Ecolo toont hier daarentegen net als in Wallonië een veel duidelijkere achteruitgang; deze partij is vandaag nog goed voor 8,5% van de stemintenties, hetzij 3,5% onder de score die ze had behaald tijdens de vorige federale verkiezingen.

FDF heeft haar glans teruggekregen en met 11,5% van de stemintenties pikt ze als 3de partij van de hoofdstad de plaats in van CDH.
PTB-PVDA-GO blijft bijna even spectaculair groeien als in Wallonië om op een steenworp afstand van de verkiezingen een score van 7,5% te behalen; de hoogste score die Dedicated ooit in Brussel voor deze partij heeft gemeten. Deze partij rekruteert haar kiezers vooral bij de voormalige kiezers van de PS; het « protesterende » motief haalt het hier dus duidelijk van de meer ideologische overwegingen.

PP blijft op haar beurt iets onder de 4% (3,8%) en ligt in de lijn van de richting die werd geobserveerd tijdens de laatste edities van de Barometer La Libre Belgique-RTBF.

Zoals in Wallonië is het in de eerste plaats MR en ten tweede de PS die momenteel het grootste groeipotentieel hebben bij de weifelaars (« de zwevende kiezers »).

De opiniepeiling maakt het mogelijk om de overgang in zetels voor de Kamer te schatten. Indien de resultaten van de opiniepeiling in de stembussen worden bevestigd, dan zien de partijen hun aantal zetels in de Kamer als volgt wijzigen (vergelijking tussen het aantal zetels uit de federale verkiezingen 2010 en de schatting van het aantal zetels na de verkiezingen van mei 2014, berekend op basis van de resultaten van de opiniepeiling): de PS van 26 naar 21 zetels, MR van 18 naar 16 zetels, CDH van 9 naar 8 zetels, Ecolo van 8 naar 7 zetels, PTB van 0 naar 6 zetels, FDF van 0 naar 2 zetels en PP zou op haar beurt van 1 naar 3 zetels gaan. Rekening houdend met deze cijfers zal het voor MR en voor de PS zeer moeilijk zijn om het zonder elkaar te stellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here