Brussel is tuberculosehoofdstad van België

biancaIn het Brussels gewest worden jaarlijks meer dan 300 gevallen van tuberculose vastgesteld. De incidentie in Brussel blijft hiermee vier keer hoger dan in de andere twee gewesten. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse ministers Guy Vanhengel (Open VLD) en Céline Fremault (CDH).

Met nauwelijks negen ziektegevallen per 100.000 inwoners scoort ons land op nationaal niveau erg goed in de tbc-statistieken. Minder goed gaat het echter in Brussel, waar het aantal nieuwe ziektegevallen met 27,4 op 100.000 mensen meer dan dubbel zo hoog ligt.

In 2012 telde het hoofdstedelijk gewest 312 aangegeven patiënten, in 2010 waren dit er nog 374. Ondanks de geleidelijke daling die we kunnen waarnemen in de cijfers, blijft Brussel wel de meest getroffen regio in het land. Bovendien zijn de schommelingen in Brussel onregelmatiger dan in Vlaanderen en Wallonië en is er geen significant verschil in incidentie waargenomen van het ene jaar ten opzichte van het andere.

Tuberculose is een ziekte die gelinkt wordt aan armoede. In 2012 behoorden maar liefst 35,6% van de gemelde gevallen tot de groep van de sociaal-economisch zwakke personen. Daarnaast behoort 37,2% van de patiënten tot minstens één van de risicogroepen waaronder men onder andere asielzoekers, mensen zonder papieren en daklozen rekent. De meest getroffen gemeentes zijn dan ook voornamelijk de armste gemeentes die tevens een belangrijk aandeel vreemde inwoners telt. In 2012 hadden twee gemeentes, Brussel-Stad en Sint-Gillis, zelfs een incidentie die boven de 50 op 100.000 lag.

Volgens Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) moet er voldoende aandacht gaan naar preventie en therapietrouw. “Maar gelet op het feit dat tbc onlosmakelijk verbonden is met armoede moeten we vooral zorgen voor goede huisvesting, gezonde voeding en een laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg.”

1 REACTIE

 1. Het is niet verwonderlijk dat Brussel de tuberculosehoofdstad van België wordt omdat het een zeer kosmopolitische stad is met veel immigranten uit arme landen waarbij tbc-gevallen geteld worden per duizenden.

  Ten eerste is de tuberculose een gevaarlijke besmettelijke ziekte die in de meeste gevallen in verband staat met armoede en precaire levensomstandigheden van de mensen. Daarenboven blijft tuberculose een groot probleem voor de publieke gezondheid in de wereld. Er moet veel aandacht worden geschonken door de sociaal-politieke bewegingen die de stroomopwaarts oorzaken aanpakken, zodat de tbc incidentie wordt aangepakt..

  Daardoor vind ik dat de preventie van tuberculose impliceert dat men voortijdig de mensen van de risicogroepen (asielzoekers en daklozen) screent op tbc, vooraleer ze zich in het gewone circuit begeven. Dit zijn beslissingen die enkel door de Belgische politieke top kan worden genomen.

  Wij mogen niet vergeten dat de opleving van tuberculose in verband staat met aids dat is wetenschappelijk bewezen. Dus moeten we niet alleen zorgen voor goede huisvesting, gezonde voeding en een laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg, maar ook de bevolking moet worden gesensibiliseerd over de preventie van aids ten einde de opflakkering van tuberculose te bestrijden.

  Zo kunnen we zeggen dat het trio: tuberculose – aids – armoede een uitdaging is die door de regering en de sociale sector moet worden overwonnen.

 2. Het is niet verwonderlijk dat Brussel de tuberculosehoofdstad van België wordt omdat het een zeer kosmopolitische stad is met veel immigranten uit arme landen waarbij tbc-gevallen geteld worden per duizenden.

  Ten eerste is de tuberculose een gevaarlijke besmettelijke ziekte die in de meeste gevallen in verband staat met armoede en precaire levensomstandigheden van de mensen. Daarenboven blijft tuberculose een groot probleem voor de publieke gezondheid in de wereld. Er moet veel aandacht worden geschonken door de sociaal-politieke bewegingen die de stroomopwaarts oorzaken aanpakken, zodat de tbc incidentie wordt aangepakt..

  Daardoor vind ik dat de preventie van tuberculose impliceert dat men voortijdig de mensen van de risicogroepen (asielzoekers en daklozen) screent op tbc, vooraleer ze zich in het gewone circuit begeven. Dit zijn beslissingen die enkel door de Belgische politieke top kan worden genomen.

  Wij mogen niet vergeten dat de opleving van tuberculose in verband staat met aids dat is wetenschappelijk bewezen. Dus moeten we niet alleen zorgen voor goede huisvesting, gezonde voeding en een laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg, maar ook de bevolking moet worden gesensibiliseerd over de preventie van aids ten einde de opflakkering van tuberculose te bestrijden.

  Zo kunnen we zeggen dat het trio: tuberculose – aids – armoede een uitdaging is die door de regering en de sociale sector moet worden overwonnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here