Administratie en belastingdruk schrikken starters af

werk

werkAdministratie en belastingdruk schrikken jonge starters af. De eerste twee maanden van 2014 waren er 1.000 minder. Goede begeleiding voor jonge starters is noodzakelijk

De eerste twee maanden van 2014 daalde het aantal starters in België met 7,22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van UNIZO en het onafhankelijke informatiebureau Graydon. In totaal telden ons land voorlopig 13.000 starters of ongeveer ruim 1.000 starters minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen is de daling minder uitgesproken met 7.461 starters of een daling met 3% ten opzichte van vorig jaar. In Wallonië is de daling het meest uitgesproken met -14,3%. Het aantal starters daalde er van 3.906 in 2013 tot 3.348 dit jaar.

Brussel noteert een daling met 5% en telt 1.859 starters tijdens de eerste twee maanden van 2014. In alle provincies is er een daling van het aantal starters ten opzichte van de cijfers van 2013, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant. Vorig jaar telde de provincie tijdens de eerste twee maanden 1.257 starters tegenover 1.288 dit jaar. Limburg laat een status quo optekenen momenteel met 934 starters. De grootste dalingen stellen we momenteel vast in Luik (-23%), Luxemburg (-19%) en Namen (-14%). De administratieve rompslomp, de hoge belastingdruk en loonlasten en de toch nog merkbare crisis zijn volgens UNIZO oorzaken dat steeds minder jongeren starten.

UNIZO vraagt de volgende regeringen met aandrang maatregelen te nemen. Daarnaast wijst UNIZO erop dat gelukkig nog een aanzienlijk aantal de stap tot het ondernemerschap wagen en “dat is goed, want ons land heeft ondernemers nodig. Zij zorgen voor tewerkstelling en sociale welvaart”. Volgens de ondernemersorganisatie blijft het belangrijk jonge starters voldoende te begeleiden en ondersteunen. UNIZO geeft alvast zelf het goede voorbeeld met haar Startersservice waar starters dag in dag uit terecht kunnen. Half mei organiseert UNIZO ook de jaarlijkse Vlaamse Startersweek.

Op federaal niveau pleit UNIZO voor een belastingstop en Vlaanderen moet verder werken aan een vermindering van de administratieve rompslomp. Maar ook op lokaal niveau weegt de belastingdruk voor ondernemers. De ondernemersorganisatie benadrukt de noodzaak van een nieuw fiscaal pact met de Vlaamse en de Brusselse gewestregering. Dit pact moet resulteren in een verlaging van de lasten, het beperken van de reglementen en de eenvormigheid van de overblijvende belastingen tussen steden en gemeenten. UNIZO herhaalt haar vraag voor een algemene loonlastenverlaging van 5 procent, ofwel 7 miljard euro, die over een langere periode wordt gespreid.

Vlaamse Startersweek – Startersservice
Startende ondernemers kunnen bij de UNIZO-startersservice terecht voor startersadvies, begeleiding, informatie en tal van nuttige documentatie en infosessies.www.startersservice.be. Op 13, 14, 16 en 17 mei organiseert UNIZO de Vlaamse Startersweek. In Gent en Edegem kunnen kandidaat-starters op de UNIZO-beurs langskomen voor gratis infosessies en adviesgesprekken. www.vlaamsestartersweek.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here