Voorrangsregels afschaffen zet Nederlandstalige kinderen in de kou

kinderenCD&V pleit ervoor om de voorrangsregels effectiever te maken

In een interview voor TV Brussel verklaarde Brussels staatssecretaris Bruno De Lille (Groen) om de voorrangsregels voor Nederlandstaligen te willen afschaffen “omdat je er tweederangsburgers mee creëert”. CD&V is daar resoluut tegen en meent dat het afschaffen van de voorrangsregel pas tweederangsburgers zal creëren: nl. de Nederlandstalige kindjes die nog minder kans zullen hebben om zich in te schrijven in een school van keuze. Nu al blijven voor deze groep elk jaar minder plaatsen over nadat de broers en zussen van schoolgaande kinderen zich hebben ingeschreven.

“Het voorstel van De Lille vertrekt eigenlijk vanuit de verkeerde veronderstelling dat het discriminatoir is om op basis van taalaanhorigheid voorrangsregels te voorzien”, aldus Bianca Debaets en Paul Delva (CD&V). “Het doel van de voorrangsregels is pedagogisch: niemand heeft baat bij klasjes waar er in het Nederlands les wordt gegeven maar quasi niemand de taal spreekt buiten de schoolmuren. Kinderen die thuis in een andere taal opgroeien, hebben er alle belang bij dat ze de schoolbanken kunnen delen met een paar Nederlandstalige klasgenootjes. Met maar 9 procent Nederlandstaligen in het basisonderwijs is het kritisch minimum echt wel bereikt.”

Debaets en Delva vinden ook dat De Lille onterecht het beeld ophangt als zou het Nederlandstalig onderwijs zich weinig openstellen voor de grootstedelijke, multiculturele stadspopulatie: “De openheid naar anderstalige groepen is nog nooit zo groot geweest. Zo bedraagt in het kleuteronderwijs het aandeel van kleuters met een niet-westerse achtergrond 57%, meer dan het dubbele van 20 jaar geleden. Dit is maar normaal ook : de Vlaamse Gemeenschap neemt hiermee haar verantwoordelijkheid in de hyperdiverse stad die Brussel vandaag is, op.”

In plaats van de voorrangsregel af te schaffen pleiten beide CD&V’ers ervoor om de voorrang voor Nederlandstaligen effectiever te maken : “We stellen vast dat heel wat Nederlandstalige ouders hun kind niet in een school van keuze kunnen inschrijven. Zij moeten zich momenteel wenden tot een school in de Vlaamse Rand of tot een Franstalige school in Brussel. CD&V vindt zulke toestanden niet houdbaar: een peuter die zijn schoolloopbaan moet aanvatten in een anderstalige klasgroep; ouders die twee maal daags het fileleed trotseren om hun kinderen naar een Vlaamse randgemeente te voeren,… Dit is niet de manier waarop we de Nederlandstalige middenklasse in de stad gaan houden.”

Delva en Debaets vinden het ook fout om ervan uit te gaan dat een capaciteitsuitbreiding alle noden zal oplossen. “CD&V pleit al jarenlang om de Nederlandstalige schoolcapaciteit in Brussel uit te breiden. We hebben dan ook elk capaciteitsdossier gesteund, zowel in de Vlaamse Regering als in het VGC-College. Maar capaciteitsuitbreiding op zich biedt geen garantie voor de toegang van Nederlandstalige kinderen tot het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Precies daarom moet de voorrangsregeling voor Nederlandstaligen behouden blijven.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here