Geen speelterrein in de binnenstad van Aalst

speelplkeinHet Aalsters stadsbestuur ketst het voorstel van sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte af. Naar aanleiding van de zevende buitenspeeldag op 2 april, deed hij het voorstel om tijdens de komende zomermaanden een plein in de stad in te richten met speeltoestellen.

Volgens de meerderheid zijn er in de Aalsterse binnenstad voldoende speelmogelijkheden voor kinderen. Cd&v, nva en sd&p waren niet bereid om op het voorstel in te gaan. Raadslid Van de Putte zal het voorstel nog laten agenderen op de gemeenteraadscommissie jeugd in de hoop dat de stad de mogelijkheden onderzoekt om in de toekomst, al dan niet tijdelijk, pleinen in te richten met speeltoestellen.

“Tijdens de gemeenteraad kreeg ik een opsomming van de vernieuwde en bijgekomen speelterreinen en –toestellen in de stad. Die kende ik natuurlijk al lang. Aalst staat nog steeds voor een enorme inhaaloperatie waarbij verouderde speeltoestellen aan vernieuwing toe zijn. Daarnaast woont volgens de stadsmonitor in Aalst slechts 31% van alle kinderen op loopafstand van geschikte plekken om te spelen. Onze stad bengelt daarmee onderaan de lijst van de 13 centrumsteden” zegt Sam.

De voorbije jaren werd Vlaanderen verkaveld en volgebouwd. Speelruimte voor kinderen werd alsmaar schaarser. Toch lijken meer en meer mensen zich er van bewust te zijn dat creatieve oplossingen mogelijk zijn en dat open speelruimte mogelijk is, ook in de stad. Dat bewijst de stad Kortrijk die tijdens de komende zomermaanden een tijdelijke speeltuin neerpoot op de Grote Markt.
“Kinderen hebben het recht op speelruimte bij hen in de buurt. Maar niet enkel kinderen hebben baat bij de uitbreiding van speelruimte. Plekken om te spelen versterken het sociaal weefsel en verhogen de woonkwaliteit. Het is da nook jammer dat de Aalsterse meerderheid niet op mijn voorstel wil ingaan, vindt Van de Putte”.

De openbare ruimte is er voor iedereen en hoort dus niet enkel op maat van volwassenen te zijn. Spelende kinderen horen thuis in het straatbeeld, bijvoorbeeld op markten en pleinen, in bossen en weides. De jeugd voluit zichtbaar in de ‘volwassen’ ruimte, dat is de richting die we uit moeten. We mogen de ruimte voor kinderen en jongeren niet beperken tot gereserveerde jeugd- en speelruimtes.

“Onze binnenstad biedt weinig tot geen formele speelruimte (pleinen met speeltoestellen). Je moet al naar het Astrid- of het stadspark of naar de Sint-Elisabethsite om de eerste speeltoestellen terug te vinden. Een tijdelijke speelruimte, naar het voorbeeld van Kortrijk en binnenkort ook Gent, is een mooie opportuniteit om een speelzone te voorzien in de binnenstad. Daarbij dacht ik vooral aan de Graanmarkt. Aantrekkelijke speeltoestellen kunnen daar gezinnen met kinderen plezieren in het hart van de stad. Het kan tijdens de zomermaanden de markten, evenementen, horeca en ja, zelfs onze charmante stad versterken” besluit Sam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here