Gaan insecten het voedselprobleem oplossen

meet 1Gaan insecten het voedselprobleem oplossen?

Antwerpen, 21 maart 2014 – Vandaag hebben vier klassen uit het secundair onderwijs het vuur aan de schenen gelegd van Frank Daman, Afgevaardigd Bestuurder van Evonik Degussa en Evonik Oxeno in Antwerpen. De leerlingen deden dat tijdens een debatnamiddag “Meet the Boss”, georganiseerd door sectorfederatie essenscia vlaanderen. Een jury oordeelde dat de leerlingen van Pito uit Stabroek de beste argumenten naar voren brachten en het debat op de meest geïnspireerde manier voerden. Zij gingen naar huis met een cheque ter waarde van 400 euro.

Een vlotte communicatie met jongeren is voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences uiterst belangrijk. Vaak is de chemie immers voor hen een grote onbekende, terwijl de chemische industrie via haar producten in ons dagelijks leven alomtegenwoordig is en voor tal van problemen duurzame oplossingen biedt. Bovendien staat de sector in Vlaanderen het komende decennium voor de gigantische uitdaging om nieuw talent aan te trekken. Jaarlijks is de sector op zoek naar 2.000 nieuwe medewerkers om het vertrek van oudere werknemers op te vangen.

Om jongeren rechtstreeks in contact te brengen met deze boeiende wereld, organiseert essenscia vlaanderen “Meet the Boss”-debatten tussen een topman uit de sector en leerlingen van de laatste graad secundair onderwijs. Vandaag waren een 100-tal leerlingen van de Sense-opleiding chemische procestechnieken te gast bij Evonik.

Het debat bij Evonik draaide rond de centrale stelling: ”De chemische industrie levert een belangrijke bijdrage tot het oplossen van het voedselprobleem. Een mooi voorbeeld hiervan is de productie van (het aminozuur) methionine in onze Antwerpse vestiging.”

‘Boss’ Frank Daman, tevens lid van de raad van bestuur bij essenscia vlaanderen, verdedigde deze stelling met vuur. “Als je geen methionine zou opnemen, zou je sterven. In een normaal voedingspatroon krijg je voldoende methionine binnen. Maar bij klassieke veevoeders (graan, soya) is er een tekort aan methionine. Je kan het vee meer eten geven, of je kan methionine aan het voeder toevoegen waardoor de efficiëntie van het veevoeder stijgt. Gevolg is dat met dezelfde hoeveelheid voeder het dier sneller zal groeien, vooral pluimvee en varkens. Een belangrijk milieu-effect is dat er minder meststoffen achterblijven: minder nitraten in de grond en minder ammoniak in de lucht.”

De jongeren waren het daar niet altijd unaniem mee eens. Tijdens een fiks debat onder leiding van Frank Deboosere legden de vier klassen ook hun eigen stellingen voor die ze enthousiast verdedigden.

Sint-Carolus uit Sint-Niklaas verdedigde de stelling: De biochemische sector is een ondersteuning voor de voedselvoorziening maar moet wel respect hebben voor diversiteit, economie, duurzaamheid en levenskwaliteit. De leerlingen waren vooral bezorgd om het welzijn van de dieren die voedsel, verrijkt met methionine, eten.

Sint-Jozef uit Bokrijk verdedigde de stelling: De chemische industrie kan een grote rol spelen in de overgang van traditionele naar verticale landbouw. Ze schetsten een toekomstbeeld waarbij op de verschillende verdiepingen van grote appartementsgebouwen aan landbouw en veeteelt werd gedaan. Zo wordt een kleine oppervlakte zeer productief.

Don Bosco uit Haacht verdedigde de stelling: De chemische industrie is zowel oorzaak als oplossing van het voedselprobleem. Ook zij keken naar de toekomst en vonden het noodzakelijk om de bevolkingsgroei in de eerste plaats te stoppen.

Pito uit Stabroek verdedigde de stelling: Om het hongerprobleem in de wereld op te lossen is het beter om in te zetten in plantaardige voeding en insecten dan in de aanmaak van dierlijke eiwitten. Zij willen kippen vervangen door insecten, ook een grote bron van eiwitten. Om de jury te overtuigen hadden ze ook chocoladekoeken mee waarin insecten verwerkt zaten.

De jury beoordeelde de debatten op verschillende criteria: was de stelling goed onderbouwd en samenhangend? Kwam de groep als team tot zijn recht of kwamen alleen enkele individuele leerlingen aan het woord? Reageerde de groep goed op de argumenten van de tegenpartijen? Hadden de scholieren begrip voor de meningen van de anderen of hielden ze vast aan de eigen visies?

Of het aan de koekjes heeft gelegen, wilde de jury niet gezegd hebben. Maar het panel van experts uit het onderwijs en de sector oordeelde wel dat de leerlingen van Pito uit Stabroek de beste argumenten wisten te formuleren en met de meeste passie hun stelling konden verdedigen. Ze winnen een cheque van 400 euro. De andere scholen krijgen een cheque van 200 euro.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here