Steun groene stroom kan oplopen tot bijna 2 miljard euro

zonnecellenSERV bevestigt dat Vlaamse regering factuur van 2 miljard euro doorschuift

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) berekende dat de kosten voor de steun voor groene stroom oplopen tot bijna 2 miljard euro. Volgens Irina De Knop, Vlaams Volksvertegenwoordiger, draagt de Vlaamse regering hiervoor een verpletterende verantwoordelijkheid. “Deze regering heeft niet alleen nagelaten om het certificatensysteem fundamenteel te hervormen, ze bereidt haar nieuwe bevoegdheid voor de tarieven lamentabel voor. Er is heel veel tijd verloren gegaan, want hoe langer het duurt, hoe hoger de kosten voor de gezinnen en KMO’s oplopen.” Voor Open Vld is de peperdure groenestroomfactuur meteen ook het toonbeeld van het falend energiebeleid van deze Vlaamse regering.

Wat is het probleem?
Al jaren bouwt Vlaanderen schulden op door niet alle groenestroom- en WKK-certificatenkosten door te rekenen in de elektriciteitsfactuur. De netbeheerders kunnen die kosten niet volledig doorrekenen, enerzijds omdat er meer certificaten in omloop zijn dan gepland en anderzijds omdat de nettarieven bevroren zijn tot minstens 2016. In haar rapport van 10 maart 2014 becijferde de SERV dat die kosten eind 2013 1,2 miljard euro bedragen. Tegen eind 2015 kunnen ze verder oplopen tot 1,8 miljard euro.

Wat had deze regering dan wel kunnen doen?
Irina De Knop: “Deze regering had nieuw financieringsmechanisme moeten uitwerken, gebaseerd op investeringssteun en niet op de productie. Het certificatensysteem vergt bovendien veel administratie en mist eenvoud en transparantie. We blijven vandaag in hetzelfde bedje ziek. De wijzigingen aan het energiedecreet veranderden niets aan de kern van het probleem. De certificatenoverschotten blijven bestaan, de tekorten moeten nog steeds doorgerekend worden. Het ontbreekt deze regering aan moed om de tikkende tijdbom te ontmantelen. Opties, zoals het verhogen van het aantal in te leveren certificaten of het opkopen van certificaten met middelen uit de begroting, worden stelselmatig doorgeschoven naar volgende regering.”

Wordt het na 25 mei beter?
Irina De Knop: “Als Vlaanderen op 1 juli met haar nieuwe bevoegdheden effectief iets wil doen aan de tarieven – en dat is nodig want ze zijn niet kostendekkend – dan moet ze dringend uit de startblokken schieten. De Vlaamse regering houdt namelijk geen rekening met de expliciete vraag van de VREG om in een overgangsbepaling te voorzien zodat ze haar nieuwe taak kan voorbereiden. Er zullen niet alleen maanden verloren gaan, bovendien riskeren we, als er te snel beslist wordt, rechtsonzekerheid in de hand te werken. We komen van een periode van de ene rechtszaak na de andere, een nieuw ronde kan de sector missen als kiespijn. Dat is zowel voor de gezinnen, de bedrijven, de regulator als de overheid niet goed. Vlaanderen pleit steeds om bevoegdheden bij te krijgen, laat ons dan ook geen valse start nemen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here