Geweld tegen vrouwen is Europees fenomeen waaraan ook België niet ontsnapt

geweldGeweld tegen vrouwen: een alomtegenwoordig Europees fenomeen waaraan ook België niet ontsnapt. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) publiceert ‘s werelds grootste enquête naar geweld tegen vrouwen. De resultaten tonen de omvang van het geweld waarvan vrouwen thuis, op het werk, op straat en online het slachtoffer zijn. Het verslag toont niet alleen de wijdverspreide omvang van geweld tegen volwassen vrouwen aan, maar bevat ook bijzonderheden over voorvallen van lichamelijk en seksueel geweld die vrouwen in hun jeugd hebben meegemaakt. Op Belgisch niveau sluiten de cijfers aan bij de vaststellingen die al meerdere jaren onder de aandacht worden gebracht door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Bovendien zijn er ook nieuwe alarmerende vaststellingen.

Context

Het FRA bevroeg meer dan 42 000 vrouwen van 18 tot 74 jaar uit de volledige Europese Unie (1500 per lidstaat) over hun ervaringen met lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld, met inbegrip van huiselijk geweld. Er werden ook andere onderwerpen behandeld, zoals stalking, seksuele intimidatie, geweld tijdens de jeugdjaren en de rol van de nieuwe technologieën in het geweld.

In 2010 voerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen het onderzoek “De ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld” (ook “Dark Number” genoemd). De doelstelling van deze enquête bij 2000 personen was om een beter inzicht te krijgen in het voorkomen, de vormen en de ernst van door vrouwen en mannen ervaren psychologisch, fysiek en seksueel geweld op grond van hun geslacht.

“Natuurlijk kunnen de resultaten niet rechtstreeks vergeleken worden, want er zijn verschillen in de werkmethode, maar er kunnen wel gelijkaardige tendensen worden opgemerkt”, legt Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, uit. “Het rapport van het FRA bevestigt de omvang van het psychologisch, fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen op het Europese continent. Een vrouw op drie bevestigt het slachtoffer te zijn geweest van fysiek of seksueel geweld sinds de leeftijd van 15 jaar. Bovendien bieden de resultaten meerdere lessen over de omvang van het fenomeen in België en wordt de aandacht gevestigd op nieuwe opmerkelijke cijfers op Belgisch niveau.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here