Onderhandelingen over overname stopgezet bij NV RAFCM

rafcOnderhandelingen over overname stopgezet

Zoals bekend hebben de huidige aandeelhouders van de NV RAFCM in de voorbije weken onderhandelingen gevoerd met Saif Rubie, nadat deze een bod had uitgebracht om de club volledig over te nemen.

In dit bod was sprake van betaling van een symbolische euro voor de aandelen van de vennootschap, terwijl bovendien een bedrag werd vooropgesteld voor de regeling van een aantal uitstaande schuldvorderingen.

De huidige aandeelhouders waren in principe geneigd om dit voorstel in overweging te nemen.

Na uitwisseling van een aantal e-mails is echter gebleken dat er belangrijke misverstanden en onduidelijkheden bestaan omtrent fundamentele elementen van het overnamevoorstel. Bovendien zijn de voorgestelde termijnen om tot overeenstemming te komen van die aard dat de continuïteit van de club dreigt in het gedrang te komen.

Daarom hebben de huidige aandeelhouders de onderhandelingen over het overnamevoorstel vandaag stopgezet. De samenwerking met Saif Rubie wordt voortgezet op basis van de eerder met hem afgesloten overeenkomsten.

De aandeelhouders van RAFCM leggen er de nadruk op dat in de voorbije jaren belangrijke stappen werden gezet naar een volledige financiële gezondmaking van de club. Zij zullen, samen met de leden van de Raad van Bestuur en met het management, hun inspanningen in die zin met volle overtuiging voortzetten met het doel om een beloftevolle toekomst voor de club veilig te stellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here