Marktkramers moeten weten welke vooruitzichten ze hebben in Aalst

carolineCaroline De Meerleer wil dat marktkramers weten welke vooruitzichten ze hebben in Aalst. Deze week werd op de gemeenteraad het reglement van de orde op de wekelijkse markten goedgekeurd. Onderwerp van discussie was de huidige inplanning van de zaterdagmarkt en de mogelijke terugkeer na de werken.

Caroline De Meerleer nam het op voor de marktkramers: “Het is niet makkelijk om er als marktkramer de moed in te houden. Een dalende omzet, minder marktbezoekers en het slechte weer zorgt ervoor dat het enthousiasme soms ver te zoeken is. Dit heeft als bijkomend gevolg dat marktkramers sneller wegblijven, wat dan weer tot gemor leidt bij de marktgangers.”

“Het blijft belangrijk dat na de voltooiing van de werken op het Keizerlijk Plein zo snel mogelijk herbekeken wordt of de marktkramers die nu in de Vlaanderenstraat staan, kunnen terugkeren naar hun oude stek. Voor sommige marktkramers zou een niet-terugkeer het einde betekenen aan hun jarenlange deelname aan de Aalsterse zaterdagmarkt.

Spijtig genoeg is er na de gewijzigde inplanting geen overleg meer geweest met de marktkramers. Deze mensen horen te weten wat ze al dan niet mogen verwachten en welke vooruitzichten ze hebben. Daarom is het uitermate belangrijk om op regelmatige basis te communiceren en hen een stand van zaken mee te geven,” aldus nog Caroline De Meerleer.

1 REACTIE

 1. Het stadsbestuur van Aalst laat de groenten marktkramers van de zaterdagmarkt in de steek!
  De terugkeer van de groentenmarkt naar het Keizerlijk Plein is blijkbaar geen optie meer voor het stadsbestuur? Ann Van de Steen, schepen van Openbare Werken, en burgemeester D’Haese, vielen op door een oorverdovende stilte tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2014.
  Groen Aalst heeft bij monde van Andreas Verleysen in de gemeenteraad van juni 2013 en augustus 2013 telkens gepleit voor de terugkeer van de groentemarkt naar het Keizerlijk Plein. We hadden even goede hoop toen bleek dat een middenberm, dan toch, zou verlaagd worden en dus geen obstakel meer zou zijn.
  Schepen van mobiliteit – voor de auto – Casaer verklaarde dat er tegen eind oktober 2013 een telling zou zijn over het gebruik van de ondergrondse parking van de hopmarkt en dat er kort nadien zou kunnen besloten worden om al dan niet de groentenmarkt te laten terugkeren naar het Keizerlijk Plein. Schepen P. Stockman kon, en kan nog steeds, zijn enthousiasme, dat wij delen, niet verbergen om de marktkramers te laten terugkeren naar hun ideale standplaats. Maar blijkbaar primeert het rendement van de NV ondergrondse parking en plooien de meeste leden van het schepencollege. Het Keizerlijk Plein moet kennelijk, vanuit beide richtingen, de ideale toegangsweg vormen om de ondergrondse parking te bedienen en de winsten van de bouwheren te garanderen. Zes maanden na de tellingen is het stadsbestuur er niet aan toe om te beslissen. Was dat niet de oneliner van burgemeester D’Haese? Beslissen in plaats van stil te staan?
  Op de gemeenteraad van 25 februari ’14 werd aangedrongen om voldoende electriciteitsposten voor de marktkramers te voorzien bij de her-aanleg van het Keizerlijk Plein. Een ideale voorzet voor schepen Van de Steen. Maar zij antwoorde niet…..
  De kaarten zijn geschud. N-VA, CD&V en de socialisten van het gemeentebestuur willen geen duidelijkheid en garanties geven voor het herstel van onze bloeiende zaterdagmarkt (van weleer). Zij plooien ….
  Groen blijft er voor gaan! Een bloeiende zaterdagmarkt in Aalst is gewoon een kwestie van vijf minuten politieke moed !
  Paul Nijs Voorzitter Groen Aalst
  Andreas Verleysen Fractievoorzitter Groen Aalst

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here