Reactie op reportage VRT over de biostoomcentrale door OVAM

vuilReactie op de VRT-berichtgeving over de biostoomcentrale in Oostende
Naar aanleiding van de reportage in het VRT journaal 1 en 6 van dinsdag 25 februari 2014 over de grote afvaltransportafstanden voor de Biostoomcentrale in Oostende wil de OVAM reageren of enkele feitelijke onjuistheden in de reportage en een aantal zaken in het juiste perspectief plaatsen.

Tot op vandaag wordt er geen huishoudelijk afval verwerkt in de installatie in Oostende. Deze installatie verwerkt enkel bedrijfsafval. Wel verwerkt de installatie RDF (Refuse Derived Fuel, een gedroogde hoogcalorische reststof die als brandstof ingezet kan worden in de cementindustrie of in energiecentrales) afkomstig van de MBT-installatie (mechanical-biological treatment) van IOK-IVAREM in Geel. Deze reststroom is weliswaar afkomstig van huishoudelijk afval maar heeft niet langer het statuut van huishoudelijk afval en kan zelfs niet in een klassieke huisvuilverbrandingsinstallatie verwerkt worden.

De installatie in Oostende heeft een hoge energetische performantie en is bijgevolg wel geschikt om dit RDF te verwerken. Het is m.a.w. net goed dat het RDF niet wordt geëxporteerd maar in Vlaanderen wordt gebruikt voor energie-opwekking, in een installatie die een hoog rendement haalt.

De OVAM heeft steeds het zelfvoorzieningsprincipe voorgestaan. Dit wil zeggen dat we er naar streven geen afval te moeten exporteren omdat er onvoldoende verbrandingscapaciteit is in onze eigen regio, maar dat we anderzijds ook geen overcapaciteit genereren wat import van afval in de hand werkt of materiaalrecyclage onder druk zet. De Europese regelgeving laat dit ook toe voor wat betreft het ‘gemengd stedelijk afval’ (huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval) maar niet voor zuiver bedrijfsafval of industrieel afval. Voor deze afvalstoffen gelden er een open markt en open grenzen in Europa. In die context zijn de transportkilometers van Vlaams afval en afval verwerkt in Vlaanderen juist uiterst klein in vergelijking met andere Europese lidstaten.

De milieu-impact van de eindverwerking van afval wordt niet enkel bepaald door de transportkilometers maar ook door de juiste verwerkingswijze. Een betere energetische prestatie kan met andere woorden een grotere transportafstand rechtvaardigen. Nog beter is uiteraard om eindverwerking te vermijden en materialen te recupereren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here