Provincie breekt beverdam af op vraag van landbouwers

beverdamProvincie breekt beverdam af op vraag van landbouwers

Sinds 2009 bevindt er zich in het Viersels Gebroekt een populatie bevers. Bevers zouden geen bevers zijn als er niet snel ook dammen werden opgeworpen in het gebied. De dammen zorgen echter voor sterk verhoogde waterstanden die vooral de landbouwers parten spelen. Want in het Viersels Gebroekt, een valleigebied tussen de dorpskern van Viersel en het Netekanaal, zijn naast Natuurpunt ook een aantal landbouwers actief.

In 2013 trachtte de provincie als waterloopbeheerder via een buizenconstructie in de dammen het waterpeil in het gebied zodanig te laten zakken dat bevers en landbouwers naast mekaar kunnen leven.

Na een recente evaluatie is nu beslist om toch één van de beverdammen te verwijderen om een permanente doorstroming te garanderen zodat het waterpeil in het gebied kan dalen tot een voor de landbouwers aanvaardbaar niveau. De hoge waterstanden veroorzaken immers mogelijk ook vernatting in het landbouwgebied Varenheuvel-Abroek langsheen de Kleine Pulsebeek stroomopwaarts het Netekanaal. Daarom zal de provincie vanaf heden ook een afwateringsgracht die water van de Kleine Beek kan afvoeren permanent openhouden. De dam nabij de burcht kan blijven, maar de eerder aangebrachte buizen doorheen de dam worden verder aangepast. De provincie hoopt op deze manier de landbouwers een handje te helpen om hun activiteiten te kunnen uitoefenen.

Rik Röttger: “De landbouwers hebben heel wat geduld getoond, maar de afwatering van het gebied is momenteel dermate slecht dat we bijkomend moeten ingrijpen. Het blijft voor de provincie als waterloopbeheerder een moeilijk evenwicht. We hopen ten stelligste dat Vlaanderen het soortbeschermingsprogramma voor de bever nog voor de verkiezingen kan goedkeuren. Zowel de natuur- als de landbouwsector zijn immers gebaat bij duidelijkheid!”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here