Grote vragen bij toekenning projectsubsidies

geldGrote vragen bij toekenning projectsubsidies

De laatste beoordelingsronde projectsubsidies van de beoordelingscommissie sociaal-artistieke werking heeft nogmaals stof doen opwaaien in de culturele sector. Het is niet de eerste keer dat deze beoordelingscommissie projecten negatief heeft beoordeeld op basis van een ideologische inhoud van het project. Een dergelijk criterium staat niet in het decreet. Vlaamse Volksvertegenwoordigers Jo De Ro (Open Vld) en Bart Caron (Groen) stellen zich hier ernstige vragen bij en vragen een hoorzitting over de criteria die de beoordelingscommissie van de sociaal-artistieke sector hanteert. De eindverantwoordelijkheid daarvan berust bij minister Joke Schauvliege. Een hoorzitting wordt echter geweigerd door de meerderheidspartijen.

De kleine sector van het sociaal-artistiek werk werd altijd al stiefmoederlijk behandeld. Ook in vorige subsidierondes werd deze kunstvorm meermaals bedreigd. Nochtans is deze kunstvorm, die ontstond als een hefboom om armoede te bestrijden en situaties van maatschappelijke uitsluiting tegen te gaan, belangrijk. Jo De Ro: “De sociaal-artistieke sector speelt vandaag de dag een belangrijke maatschappelijke rol. Er wordt gewerkt met mensen uit kansengroepen, maar ook worden bepaalde maatschappelijke thema’s aangekaart. Dit moet gestimuleerd worden, maar de artistieke vrijheid van deze kunstvorm dreigt nu aangetast te worden.”

Maatschappelijke censuur?

“Bij de laatste beoordelingsronde, maar ook in het verleden, wordt de artistieke vrijheid zeer kritisch bekeken waardoor bepaalde maatschappelijke thema’s/aanklachten niet meer door de screening geraken, niettegenstaande de kwaliteiten van de artistieke leiding niet in vraag kunnen gesteld worden en waar de zakelijke criteria meer dan gehaald worden,” zegt Bart Caron.

“Er schuilt een groot gevaar in deze gang van zaken als een beoordelingscommissie een soort van maatschappelijke censuur hanteert in het beoordelen van projecten. De minister mag dit niet laten gebeuren. Wij vragen dan ook dat de er in de commissie Cultuur een hoorzitting wordt georganiseerd over deze problemen. De meerderheid weigert dit echter, niettegenstaande enkele leden van de meerderheid de aanklacht van de sociale-artistieke sector tegen deze gang van zaken mee onderschreven. We hopen dat de meerderheid alsnog deze hoorzitting wil organiseren anders dreigt deze sector gemuilkorfd te worden.” besluiten Jo De Ro en Bart Caron.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here