Groot draagvlak voor oude sp.a-afdeling in Aalst

spaaalstDe oude sp.a-afdeling in Aalst kreeg de afgelopen dagen massaal steunbetuigingen van leden, bestuursleden, nevenorganisaties en zelfs ex-leden. “Dit bewijst dat ons verhaal ruim gedragen wordt in Aalst. We zullen de komende weken in alle discretie en sereniteit keihard verder werken”, zegt Niels De Rudder, de nieuwe coördinator en woordvoerder van sp.a Aalst.

“We namen een vliegende start. Het merendeel van het bestaande bestuur werd meteen bereid gevonden om mee te werken aan ons nieuwe project. Ook nevenorganisaties zoals de Jongssocialisten, het trommelkorps Bert Van Hoorick, de Rode Valken en Curieus sloten zich aan en er kwam onmiddellijk steun vanuit de vakbond en mutualiteit. Maar wat ons uiteraard het meest plezier doet, is de massa steunbetuigingen van onze individuele leden. Zelfs oud-leden die de voorbije maanden de partij de rug toekeerden of overstapten naar een andere afdeling sluiten zich nu opnieuw aan of keren terug.”

Alle sp.a-leden kregen de voorbije dagen een brief waarin hen gevraagd wordt of ze lid willen blijven van de nieuwe sp.a-afdeling. “De respons was bijzonder groot en positief”, zegt De Rudder. “Op amper enkele dagen tijd kregen we al honderden bevestigingen. Hun aantal overstijgt nu al ruimschoots het aantal leden dat in november 2012 op een algemene ledenvergadering besloot de bestuursdeelname een kans te geven. De komende weken zullen we zoveel mogelijk leden nog persoonlijk contacteren.”

Het sociaal beleid bewaken en verdedigen tegen afbouw was in november 2012 het doorslaggevende argument voor bestuursdeelname aan een coalitie met N-VA en CD&V, waarin sp.a mathematisch niet nodig was. Dat sp.a het afgelopen jaar onvoldoende gewicht in de schaal kon leggen blijkt ook uit de reacties die sp.a Aalst de voorbije ontving van de partijmilitanten.

“Die mensen kunnen geen vrede nemen met de beslissingen die het bestuur het voorbije jaar nam”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Sam Van de Putte. “Door de zware investeringen in prestigeprojecten stapelt de Aalsterse schuld zich op en van het aangelegde spaarpotje blijft geen cent over. Daardoor worden minstens 200 jobs geschrapt en de dotatie aan het OCMW drastisch verminderd. De sociale dienstverlening aan de Aalstenaars wordt afgebouwd of duurder gemaakt: de rusthuisprijzen stijgen en lokale organisaties die zich dagelijks voor de meest kwetsbaren inzetten, krijgen een pak minder ondersteuning. Maar de stad vond wel nog ruimte voor een belastingverlaging van 700.000 euro aan bedrijven, zonder garantie op ook maar één extra job. Geen enkele overtuigde progressieve socialist is het daarmee eens.”

sp.a Aalst zal zich in de gemeenteraad de komende jaren constructief-kritisch opstellen, zegt De Rudder. “In ons verkiezingsprogramma beloofden we onze kiezers op te komen voor een warm, sociaal en verdraagzaam Aalst, een eigenzinnige stad die gelooft in vrijheid en sociale vooruitgang. En belofte maakt schuld. Wij zullen ijveren voor het welzijn van alle Aalstenaars en voor een betere toekomst voor wie het vandaag moeilijk heeft. Deze mensen rekenen op een partij die het onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig voor hen opneemt en hun belangen behartigt. sp.a Aalst zal de waarden waar de partij al meer dan 130 jaar voor staat ten volle uitdragen”, besluit De Rudder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here