Twee tracés voor Brusselse Metro Noord

bruno de lilleBrusselse Regering laat twee tracés voor Metro Noord verder onderzoeken

De Brusselse regering heeft de drie opties voor Metro Noord verfijnd tot twee basistracés die nader onderzocht worden. “Het is belangrijk dat metro Noord langs de dichtbevolkte buurten van de stad passeert, zodat zo veel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken”, aldus Brigitte Grouwels, minister van Vervoer, en Bruno De Lille, staatssecretaris van Mobiliteit.

De uitbreiding van de metro richting Schaarbeek en Evere (de zogenaamde ‘Metro Noord’) is noodzakelijk om de groeiende vraag naar openbaar vervoer tussen het centrum van Brussel en het Noorden van het gewest op te vangen.

Tracékeuze

Tijdens de socio-economische haalbaarheidsstudie werden in een eerste fase al 3 mogelijke basistracés onderzocht : ‘Schaarbeek dichtbevolkte wijk’, ‘Station van Schaarbeek’ en ‘Louis Bertrand’. Uit deze studie kwam ‘Schaarbeek dichtbevolkte wijk’ als beste naar voren. Dit tracé heeft immers het grootste potentieel aan gebruikers en mogelijkheden om vervolgens andere vervoerswijzen te gebruiken (modal shift). Het is dus het tracé dat de beste mobiliteitsoplossing aanbiedt.

De Brusselse regering schaarde zich daarom al in februari 2013 al achter deze keuze voor ‘Schaarbeek dichtbevolkte wijk’.

In een volgende fase besliste de Brusselse regering in september 2013 om dit voorkeurtracé ‘Schaarbeek dichtbevolkte wijk’ verder te bestuderen aan de hand van 3 varianten op dit basistracé.

Vandaag gaat de Brusselse regering nog een stap verder. Het herleidt namelijk deze 3 varianten tot 2:

– Variante A langs Liedts, Collignon, Waelhem 2, Helmet, Vrede, Bordet ;

– Variante B langs Liedts, Collignon, Waelhem 2, Riga, Linde, Vrede, Bordet ;

De regering nam deze beslissing op basis van 2 criteria. Eerste criterium: het tracé moet een maximaal aantal belangrijke punten aandoen waar wegen samenkomen, de zogenaamde convergentiepunten: Liedts, Collignon, Verboeckhoven en Helmet. Het tweede criterium bepaalt dat het tracé een geloofwaardig alternatief moet zijn voor tramlijn 55 die op termijn zal verdwijnen.

De andere variante (langs Paul Brien en Vandevelde) viel af, omdat deze variante maar twee convergentiepunten aandoet. Bovendien is ze te ver verwijderd van de huidige tramlijn 55 en ligt ze te dicht bij de huidige tramlijn 62. Met de komst van Metro Noord zal tramlijn 55 dus verdwijnen, terwijl tramlijn 62 blijft bestaan.

In vergelijking met september werden er nog twee andere knopen doorgehakt. Op vraag van het studiebureau van Beliris en de Taskforce zal het traject langs Walhem 2 passeren in plaats van Rayé en langs Vrede in plaats van Oud Kappeleke. Dit maakt immers een aansluiting mogelijk op het GEN- en het tramnet.

Timing

De Brusselse Regering is nog van plan om in het voorjaar van 2014 het definitieve tracé van Metro Noord vast te leggen. Zo zal ze nog moeten beslissen om in de Helmetwijk het tracé noordelijker (via Riga) dan wel zuidelijker (via Helmet) te trekken.

Nog tot en met eind 2014 wordt het project verder technisch bestudeerd en wordt ook het stedenbouwkundige richtplan opgesteld. In 2015 en 2016 volgt dan de aanvraag voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning. 2017 wordt het jaar van de aanbestedingen, zodat in 2018 met de bouw gestart kan worden.

Die bouw zal naar schatting vier jaar in beslag nemen. Als alles volgens plan verloopt moeten in de loop van 2022 de eerste metrostellen onder de straten en pleinen van Schaarbeek en Evere rijden.

metro noord brussel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here