BUB noemt minister Koen Geens een ordinaire taalracist

koen geensDe Centrumpartij voor een unitair België noemt minister Koen Geens een ordinaire taalracist. Volgens de mening van de B.U.B. moet de premier in de eerste plaats een goede en meertalige Belg (of Belgische) zijn. De uitspraken van Geens in de krant “De Tijd” van 28.12.13 zijn bij de Centrumpartij voor een unitair België (BUB) in het verkeerde keelgat geschoten. Lees hier de persmededeling van BUB…..

“KOEN GEENS: EEN ORDINAIRE TAALRACIST – KOEN GEENS: UN RACISTE LINGUISTIQUE ORDINAIRE

Volgens minister van financiën Koen Geens (CD&V) is het “normaal” dat de zogenaamde “Vlamingen” telkens de premier van België mogen leveren. Als reden geeft hij op dat de “Vlamingen” de grootste “gemeenschap” in België zijn (De Tijd, 28.12.13).

Vooreerst : wat Geens hiermee bedoelt is niet dat de zgn. “Vlamingen” de eerste minister moeten leveren, maar wel de Vlaams-nationalisten (liefst uit de rangen van CD&V of N-VA omdat het VB nog niet salonfähig is). Dat is straffe praat voor een minister die net zoals de voorzitter van de “Vlaamse” executieve, Kris Peeters (CD&V), aan de macht is gekomen zonder ooit verkozen geweest te zijn. Democratie is voor de particratie blijkbaar maar bijzaak.

Voor de rest is die stelling verwonderlijk. De B.U.B. dacht dat de premier in de eerste plaats een goede en meertalige Belg (of Belgische) moest zijn. Volgens de logica van Geens zou elke premier van België dan ook een vrouw moeten zijn aangezien er meer vrouwen dan mannen in België zijn. Moeten de burgemeesters van de faciliteitengemeenten in het zogenaamde “Vlaams” gewest dan ook niet vanaf nu Franstalig zijn? Moet de voorzitter van de Europese Commissie dan ook niet altijd een Germaanstalige zijn aangezien de Germaanstaligen de grootste taalfamilie in de Europese Unie vormen?

Vervolgens stelt artikel 99 van de Belgische Grondwet dat de Ministerraad ten hoogste vijftien leden telt. “De Eerste Minister eventueel uitgezonderd, telt de Ministerraad evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers”. Hoewel de B.U.B. het niet eens met deze absurde pariteit, verbiedt de Grondwet nergens dat een Franstalige of Duitstalige Belg premier wordt.

Bovendien is voor de CD&V, die immers weinig verwonderlijk haar steun aan Geens uitdrukte, de factor bekwaamheid blijkbaar ondergeschikt aan nationalisme en aan taal. Het moge dan ook duidelijk zijn dat de christelijke inspiratie bij CD&V verder weg is dan ooit.

De kennis van het verleden van Geens is belangrijk om zijn uitspraak te kaderen. Zo ondertekende hij tussen 2004 en 2007 de verschillende nationalistische “lentemanifesten” waarin gepleit werd voor een bijna volledige splitsing van sociale zekerheid, veiligheid, justitie, arbeidsmarkt, wetenschappelijk onderzoek, personen- en vennootschapsbelastingen en spoorweginfrastructuur. Het “Vlaams” Belang en de N-VA hebben deze manifesten uiteraard steeds met het grootste enthousiasme onthaald. Enkel het laatste “lentemanifest” van 2008 werd, om tactische redenen, niet door Geens ondertekend. Immers, tussen 2007 en 2009 was Geens kabinetschef van de Vlaams-nationalistische “minister-president” (sic) van de zogenaamde “Vlaamse” “regering”, Kris Peeters. Toen de wat meer gematigde Steven Vanackere (CD&V) in 2013 onder druk van de extreem flamingantische rechtervleugel van zijn eigen partij en van de N-VA uit de regering werd verdreven, werd Geens minister. Onder zijn beleid werd de nationalistische “hervorming” van de financieringswet aan een sneltempo voortgezet en afgewerkt.

Kortom, Geens is een separatist en verdient niet om in een Belgische regering te zitten. Zijn onbeleefde en vernederende uitlatingen aan het adres van de Frans- en Duitstalige Belgen maken duidelijk dat een heruitgave van het kartel CD&V-N-VA een mogelijkheid is, die niet uit te sluiten valt. Een gewaarschuwde Belg is er twee waard.”

Bron: Centrumpartij voor een unitair België – http://www.unionbelge.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here