Jong VLD wil debat over legalisering cannabis

wietJong VLD wil debat over legalisering cannabis

Jong VLD wil het gebruik, de handel en productie van cannabis legaliseren zodat controle mogelijk wordt en we problematisch druggebruik beter kunnen aanpakken. Een referendum zoals in Colorado en Washington kan dit debat aanzwengelen bij een grote groep mensen.

Denkt Jong VLD dat drugsgebruikers geen problemen kennen?

Uiteraard zijn er problemen. De vraag is hoe je ze wil aanpakken. De War on Drugs heeft veel weg van het konijn-lichtbak fenomeen. Wil je dat mensen hun problemen in alle openheid kunnen aanpakken of moet dat in het illegale sfeertje?  Paul De Grauwe noemde deze war on drugs een oorlog die gedoemd is om te mislukken. Zelfs Bill Clinton en Koffi Annan stellen in een VN-studie vast dat het restrictief beleid gefaald heeft en roepen op om het taboe te doorbreken. Landen die minder restrictief zijn zoals Portugal en Nederland kennen bovendien minder gebruikers als Frankrijk en Groot-Brittannië die erg restrictief zijn.

Is Jong VLD voor het gebruik en de handel van cannabis?

Jong VLD wil dat volwassenen vrij kunnen kiezen of zij een jointje willen roken of niet. Wij zijn niet overtuigd van de heilzame werking van het verbod en de bestrijding zoals dit nu gevoerd wordt.  Wij vinden dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om problematisch druggebruik terug te dringen en vooral in te zetten op preventie. Dat is nu allesbehalve evident, omdat alles in de criminele sfeer verloopt. Legalisering zal bovendien kwaliteitscontrole toelaten waardoor het gebruik minder schadelijk wordt.

Waarom wil Jong VLD een referendum over dit onderwerp?

Wij willen zonder taboes het debat op gang trekken. Daarom vragen we een referendum. Dit maakt het mogelijk om het echte maatschappelijke debat te voeren. Wanneer we de discussie aangaan, zullen veel argumenten van tegenstanders door de realiteit worden tegen gesproken. In Colorado en Washington lag een referendum aan de grondslag van een breed maatschappelijk debat en de huidige bijstelling van hun beleid.

In november dit jaar pleitte Jong VLD op het partijcongres van Open Vld om het gebruik van softdrugs uit de criminele sfeer te halen.   

Jong VLD ziet geen enkel voordeel in het verbod. Het gebruik neemt niet af. Enkel criminele organisaties worden beter van de handel in cannabis. Door de criminele sfeer hebben we geen zicht op de kwaliteit. De vele middelen die worden ingezet voor de bestrijding missen hun doel. Door cannabis te legaliseren ontneem je de criminele netwerken hun bestaansreden. Een onderzoek van Brice De Ruyver berekende de overheidsuitgaven enkel voor de pijler ‘veiligheid’ inzake drugsbestrijding op 208 miljoen euro in 2008; geld dat volgens Jong Vld beter aan preventie zou besteed worden.

Moet alles zomaar kunnen?

Neen. Maar alles verbieden is contraproductief. Momenteel slaat de verbodslinger te ver door. Denk bijvoorbeeld aan het pleidooi van sommige partijen om happy hours te verbieden. Jong Vld gelooft niet dat een overheid in staat is, laat staan bevoegd, om bij het wet het perfecte leven af te kondigen. Dat staat haaks op onze individuele vrijheid.

Internationaal

De Amerikaanse staten Colorado en Washington laten dit jaar de verkoop van marihuana toe.  In beide gevallen stemden burgers in een referendum voor de legalisering.  Ook Uruguay besliste om de productie en de verkoop van cannabis toe te laten. Het land gaat daarmee nog een stapje verder dan bijvoorbeeld Nederland of Spanje.

Andere interessante lectuur

Bill Clinton en Jimmy Carter geven toe dat “De War on Drugs faalde”

http://www.usnews.com/news/blogs/washington-whispers/2012/12/03/bill-clinton-jimmy-carter-slam-war-on-drugs-in-new-documentary

Onderzoek naar de overheidsuitgaven van cannabis door professor Brice De Ruyver

http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/Drug/rDR57_AcadPress_nl.pdf

Professor Paul de Grauwe roept op tot legalisering drugs http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1275683/2011/06/08/Bestrijd-misdaad-legaliseer-drugs.dhtml

25 Nederlandse burgemeesters willen legale wietteelt

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1761633/2013/12/20/25-Nederlandse-burgemeesters-schrijven-manifest-voor-legale-wietteelt.dhtml

Het medicinale gebruik van Cannabis

http://edition.cnn.com/2013/08/07/health/charlotte-child-medical-marijuana/index.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here