Vlaams begrotingsevenwicht is pure schijn

leeuwVlaams begrotingsevenwicht is pure schijn

Het begrotingsevenwicht waarmee de Vlaamse Regering graag uitpakt is pure schijn. Dat is volgens Open Vld de conclusie na het lezen van het kritische rapport van het Rekenhof over de Vlaamse begroting voor 2014. “De kritiek van het Rekenhof is snoeihard. De Vlaamse regering geeft meer uit dan ze ontvangt, alle spaarpotten worden opgebruikt en men doet een voorafname van toekomstige beleidsruimte,” zeggen Vlaamse Volksvertegenwoordigers Dirk Van Mechelen en Bart Tommelein. “De schijn van het evenwicht wordt hoog gehouden, maar de realiteit is dat de volgende Vlaamse Regering een zware factuur krijgt doorgeschoven.”

Het Rekenhof heeft zijn advies klaar over de Vlaamse begroting voor 2014. Dat advies is bijzonder scherp. Het Hof stelt vast dat het Vlaams begrotingsevenwicht opnieuw afhankelijk is van een belangrijke onderbenutting, voor maar liefst 593 miljoen euro. Er is dus geen sprake van een structureel evenwicht. “De bijkomende besparingen van 112 miljoen euro volstaan volgens het Rekenhof niet om het verschil tussen de toename van de uitgaven en de toename van de ontvangsten te dekken,” zegt Dirk Van Mechelen.

Geen enkele reserve meer

Verder valt op dat de Vlaamse Regering alle buffers schrapt. Dat betekent dat de er geen enkele marge meer is om het hoofd te bieden aan risico’s die het begrotingsevenwicht in het gedrang kunnen brengen, zoals het conjuncturele risico, betaalproblemen of een minder grote onderbenutting van de uitgaven dan die waarmee rekening wordt gehouden,” zegt Van Mechelen, die spreekt van onzorgvuldig bestuur. “Elk Vlaams gezin probeert in de mate van het mogelijke een spaarpotje te hebben voor tegenvallers. Deze Vlaamse Regering soupeert al haar spaarpotjes op om de schijn van het evenwicht hoog te kunnen houden. Ze negeert daarbij mogelijke risico’s.”

En die risico’s zijn reëel. Het Rekenhof wijst bijvoorbeeld op de nog heersende onduidelijkheid over het aandeel van het Vlaams Gewest in de compensatie van het tekort van de lokale overheden of in de boete voor de niet-naleving van de Europese richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater die het Europees Hof van Justitie heeft uitgesproken. “Als de cijfers van de Nationale Bank – die spreken van een tekort voor lokale besturen van 548 miljoen euro in 2013 en 332 miljoen euro in 2014 – worden bevestigd, zit de Vlaamse regering meteen met een huizenhoog probleem. Ze heeft immers geen reserves meer om dat tekort op te vangen”, aldus Van Mechelen.

Doorschuifregering

Voor Open Vld bevestigt het Rekenhof de kritiek die de partij steeds heeft gehad op de Vlaamse begroting. “Op papier is er sprake van een evenwicht, maar de realiteit is anders,” zegt Bart Tommelein, fractieleider van Open Vld in het Vlaams Parlement. “Door allerhande trucs wordt de schijn hoog gehouden, terwijl in de realiteit de factuur simpelweg wordt doorgeschoven naar de volgende regering. Naast de wachtlijsten in de zorg, het fileprobleem en het scholentekort, het zoveelste dossier dat door deze doorschuifregering op de tafel wordt gelegd van de volgende regering.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here