Jong N-VA wil geen verhoging inschrijvingsgeld hoger onderwijs

schoolJong N-VA wil geen verhoging inschrijvingsgeld hoger onderwijs

Tijdens de jongste zitting van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement bepleitte Open VLD een verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogere studies. Vlaams parlementslid Ann Brusseel stelde een verhoging voor van zeshonderd naar achthonderd euro. Voor de gewone middenklasse die niet in aanmerking komt voor een studietoelage, zou dit een enorme lastenverhoging betekenen.

De kortzichtige maatregel van Open VLD kan studenten en gezinnen enkel doen afhaken van verdere studies en kansen doen missen. Gelukkig blijft deze Vlaamse regering stevig in het onderwijs investeren. Er wordt stapsgewijs meer dan tweehonderd miljoen euro in het hoger onderwijs geïnjecteerd en er komen op termijn duizend professoren bij.

Om nog meer middelen vrij te maken, is het vooral nodig om de doorstroming te verbeteren. Vandaag moeten onze onderwijsinstellingen zware inspanningen doen om foute studiekeuzes recht te trekken. Volgens cijfers van de instellingen slaagt maar liefst 6 op de 10 studenten niet in het eerste jaar van de universiteit. 40% van de studenten verlaat de hogescholen en universiteiten zonder diploma.

Studenten moeten zich dus sneller kunnen (her)oriënteren. Daarom pleit Jong N-VA al langer voor een oriëntatieproef voor het einde van het secundair onderwijs. Daarnaast kan er in plaats van het inschrijvingsgeld te verhogen, beter wat minder leerkrediet uitgedeeld worden. Hierdoor zullen studenten sneller in de juiste opleiding terechtkomen en hun slaagkansen tijdens hun volledige traject beter inschatten. Zo dalen de studiekosten voor gezin en samenleving.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here