1 op 5 ondernemers tegen witte konijnen op kieslijsten

verkiezingen1 op 5 ondernemers tegen witte konijnen op kieslijsten
3 op 5 stoort zich aan loze beloftes
1 op 5 wil dat verkozen kandidaten hun mandaat opnemen

Lineaire lastenverlaging absolute prioriteit voor 1 op 2 ondernemers

Over 7 maanden is het verkiezingen. UNIZO peilde bij 1.119 ondernemer aan welke fenomenen die bij verkiezingen horen ze zich het meeste storen. 3 op 5 ondernemers stoort zich het meest aan de loze beloftes die politici naar aanleiding van de verkiezingen maken. De helft zegt dat er te weinig aandacht gaat naar thema’s die voor zelfstandigen belangrijk zijn. 1 op 5 ondernemers ergert zich aan verkozen kandidaten die hun mandaat niet opnemen. Een zelfde aantal is misnoegd over de ‘witte konijnen’. Want “deze verdwijnen soms even rap weer in de hoed als dat ze gekomen zijn”, zegt UNIZO. De ondernemersorganisatie noemt de resultaten “een belangrijk signaal en een opdracht voor de politici”. Ondernemers verdienen meer aandacht in de verkiezingsprogramma’s en willen concrete en transparante boodschappen. Ook moet “wie zich engageert, ook effectief zijn gekregen opdracht uitvoeren”, aldus de ondernemersorganisatie. UNIZO vroeg de ondernemers ook wat de inzet van de verkiezingen moet zijn. Loonlastendaling blijft de topprioriteit voor één op twee ondernemers. “Een hoog cijfer, zeker als je weet dat de helft van de respondenten geen personeel in dienst heeft”, aldus UNIZO. Voor 1 op 4 ondernemers moeten de belastingen naar omlaag en een zelfde aantal wil een efficiëntere en kleinere overheid. 1 op 5 ondernemers wil de sociale zekerheid betaalbaar houden door ze te richten naar wie het echt nodig heeft. Net geen 20% gaat voor een dynamischere arbeidsmarkt. Uit de bevraging komt duidelijk naar voren dat ondernemers het meest belang hechten aan sociaal-economische thema’s. Dat blijkt ook uit het feit dat slechts 7% pleit voor een nieuwe staatshervorming. UNIZO herhaalt onder meer haar vraag naar een lineaire loonlastenverlaging van 5 procent. Daarnaast wil ze in geen geval bijkomende belastingen of een verhoging ervan voor de bedrijven.

Een algemene loonlastenverlaging van 5 procent blijft voor UNIZO prioritair. Uiteraard moet deze ingreep over een langere periode worden gespreid, en zal het gros van de inspanningen tijdens de volgende legislatuur moeten gerealiseerd worden. Maar van groot belang is dat in het kader van een competitiviteitspact de regering nu een akkoord bereikt over de algemene doelstellingen en een bijhorend tijdschema afspreekt. Daarnaast moet ze bijkomende inspanningen leveren om de loonlasten tijdens deze regeerperiode te verlagen.

Fiscaal pact
UNIZO pleit ervoor om in geen geval bijkomende of hogere belastingen voor bedrijven te heffen. De ondernemersorganisatie benadrukt ook nogmaals de noodzaak van een nieuw fiscaal pact met de Vlaamse en de Brusselse gewestregering. Dit pact moet resulteren in een verlaging van de lasten, het beperken van de reglementen en de eenvormigheid van de overblijvende belastingen tussen steden en gemeenten.

Flexibele arbeidsmarkt en terugdringen overheidsbeslag
UNIZO herhaalt dat het flexibiliseren van de arbeidsmarkt ook in de privésector de inzet moet worden. Daarnaast moeten we blijven inzetten op een doorgedreven activeringsbeleid van werklozen. Ook vraagt de ondernemersorganisatie een drastische inperking van het overheidsbeslag. De zesde staatshervorming komt hier al aan tegemoet, maar er is meer nodig. Het ondernemersvertrouwen is sterk afgenomen, de starterscijfers staan onrustwekkend laag en het aantal faillissementen blijft stijgen. Daarom wil UNIZO dat alle overheden in ons land ten volle hun verantwoordelijkheid nemen en drastische besparingen gaan realiseren. Zowel de gemeenten, provincies, deelstaten als de federale overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here