Start van bouw nieuw rusthuis Sint-Job eind 2014 compleet onrealistisch

handenStart van bouw nieuw rusthuis Sint-Job eind 2014 compleet onrealistisch

De Aalsterse bestuursmeerderheid deed de voorbije maanden verschillende grote aankondigingen over belangrijke dossiers en daarbij viel het telkens op dat de dure rekeningen van de politieke compromissen tussen N-VA, CD&V en SP.A worden doorgeschoven naar de Aalstenaars en hun belastingscenten. Vandaag pakt de meerderheid opnieuw uit met groots nieuws: binnen een jaar moet de bouw van een nieuw woonzorgcentrum Sint-Job aangevat worden. Een compleet onrealistische timing waarmee men de Aalstenaars alweer een rad voor de ogen draait.

De OCMW-raad stelde pas een architect aan en men beweert nu dat eind 2014 met de bouw kan gestart worden. Dat op zich is al een uiterst krappe en quasi onhaalbare timing, maar het wordt pas compleet onrealistisch wanneer men stelt voor de bouw ook te rekenen op Vlaamse subsidies.

Vera Van der Borght: ,,Het ganse Vlaamse Parlement keurde eerder dit jaar een resolutie goed waarin staat dat het huidige subsidiëringssysteem voor woonzorgcentra zal uitdoven tegen eind 2014 en men na de staatshervorming en de overdracht van de nieuwe bevoegdheden werk wil maken van een grondige hervorming van infrastructuursubsidiëring in de ouderenzorg. Eigenlijk zal Vlaanderen dus alles on hold zetten in afwachting van een nieuw financieringsmodel voor de residentiële ouderenzorg.”

OCMW-raadslid Martine De Maght vult aan: “Voor de vervangingsnieuwbouw van woonzorgcentrum Sint-Job moet nog een financieel-technisch plan worden opgesteld en ingediend bij de Vlaamse overheid en er is ook totaal geen zekerheid dat Vlaanderen hiervoor middelen zal en kan vrijmaken, en al zeker niet voor eind 2014.”

Vera Van der Borght verwijst ook nog naar wat in 2007 met het dossier van de Hopperank is gebeurd. Toen blokkeerde CD&V het uitvoeringsklare nieuwbouwdossier van de Hopperank omdat toenmalig minister Vervotte in een brief had gezegd dat er subsidies zouden komen. De nieuwbouw zal uiteindelijk zeven jaar later pas voltooid worden. Had CD&V het uitvoeringsklare dossier niet geblokkeerd maar uitgevoerd, dan hadden we jaren geleden al de Hopperank kunnen openen en konden we veel sneller beginnen met het opmaken van een dossier voor woonzorgcentrum Sint-Job. Voor de nieuwbouw van Sint-Job dreigt dus mogelijks opnieuw een processie van Echternach ingezet te worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here