langdurig samenleven moet beloond worden

Langdurige relaties financieel belonen. Wie een 15-, 25- of 35-jarig jubileum viert, moet volgens Guy Swennen daarvoor een beloning krijgen. "We willen langdurig en blijvend samenleven van geliefden in de verf zetten", zegt hij. Hij stelt voor om de factuur van de viering in een restaurant of café voor de helft, met een plafond van 250 euro, fiscaal aftrekbaar te maken.

"De absolute prioriteit bij de huidige hervorming van ons familierecht moet zijn om het uit elkaar gaan van koppels zonder ruzie te laten verlopen, in de eerste plaats in het belang van de kinderen", legt Guy Swennen uit. Als voorzitter van de subcommissie Familierecht in de Kamer legde hij al enkele voorstellen op tafel om vechtscheidingen te vermijden. Denken we maar aan het fiscaal aftrekbaar maken van echtscheidingen met onderlinge toestemming. "Maar het is belangrijk om ook het belang van langdurig en blijvend samenleven, zij het nu in een huwelijk of als samenwonenden, te benadrukken", onderstreept hij.

Swennen stelt voor om de kosten van de viering van 15, 25 en 35 jaar huwelijk of samenwonen fiscaal aftrekbaar te maken. "De helft van de factuur van een restaurant of café kunnen de feestvierders indienen bij de belastingen, met een plafond van 250 euro. Voor mensen die geen of nauwelijks belasting betalen, zal de regering een systeem een restaurantcheques ter waarde van 50 euro uitwerken."

Volgens Swennen zijn de drie momenten in zijn voorstel waarop de feestvierders een duurzaamheidsbonus krijgen 'scharniermomenten'. "De gemiddelde duur van huwelijken ligt in ons land op 12 jaar en vijf maanden. Wie 15 jaar passeert heeft dus een belangrijke klip genomen en zit op een langdurig pad. Die viering willen we ondersteunen. Ook de fiscale bonus bij de twee volgende samenlevingsverjaardagen zijn als het ware een 'beloning', en tegelijkertijd een aanmoediging om op het ingeslagen pad verder te gaan."

Verder dan deze drie verjaardagen gaat Swennen niet. "België kent al een rijke gemeentelijke traditie om gouden en de daaropvolgende bruiloften te vieren en financieel te ondersteunen. Ik wil geen dubbel gebruik veroorzaken."

Met zijn voorstel stimuleert Swennen ook het vieren met familie en vrienden. En dit op meerdere tijdstippen. "De ervaring leert me dat jubilarissen de aandacht van het gemeentebestuur voor hun gouden en volgende bruiloften erg op prijs stellen. Maar wat voor hen op die dag vooral telt, is het samenzijn met kinderen, kleinkinderen en vrienden. Een ander warm gevolg van dit voorstel is dat we vieren met familie en vrienden aanmoedigen, en dit bij méér samenzijnverjaardagen dan op dit ogenblik het geval is. Er is al genoeg verzuring."

Swennen verwacht dat ook de horeca wel zal varen bij het fiscaal aftrekbaar maken van deze vieringen. "De horeca maakt moeilijke momenten door. Door in mijn voorstel uitdrukkelijk op te nemen dat de viering in een restaurant of een café moet plaats vinden, bieden we die sector een echte ondersteuning." Bron: http://www.s-p-a.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here