Evenementen meer rechtszekerheid in Vlaanderen!

Dirk Van Mechelen verankert recreatief medegebruik decretaal: Veldrijden, Motorcrossen en Pop-concerten krijgen meer rechtszekerheid in Vlaanderen! Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, ging de Vlaamse Regering vorige vrijdag akkoord met een ontwerp van decreet om definitief rechtszekerheid te geven aan eenmalige manifestaties zoals rockfestivals, occasionele motorcrossparcours, wielerwedstrijden, paintball, ballonvaarten, enz.

Omwille van de beperkte frequentie, de beperktheid in duur en de beperkte ruimte die dergelijke activiteiten innemen, zijn een parcoursaanleg en bijhorende constructies zoals een festivaltent, een podium, een kleedhok, e.d. als het ware bestemmingsongevoelig voor zover het tijdelijk karakter wordt aangetoond en de bodembestemming niet definitief in het gedrang wordt gebracht.

De minister had reeds bij besluit van 14 april 2000 de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor heel wat sportmanifestaties afgeschaft.

Arresten van de Raad van State gingen voorbij aan dit besluit waardoor er heel wat onzekerheid gecreëerd werd bij organisatoren van deze manifestaties en bij de beoefenaars van heel wat buitensporten zoals veldrijden of motorcross.

Aangezien 'verwevenheid van functies en medegebruik van zones' één van de uitgangspunten van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vormen wil de Vlaamse Regering de rechtszekerheid voor deze organisaties beschermen door het "recreatief medegebruik" decretaal te verankeren. Weliswaar zonder afbreuk te doen aan de geldende milieuwetgeving.

Dit ontwerp van decreet wordt nu voor advies overgemaakt aan de SERV en de MiNA-raad. (Kabinet Dirk Van Mechelen)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here