Hoe meer hoofdwerk, hoe hoger het verzuim

Mensen die vooral of alleen verstandelijk werk doen, zijn veel vaker ziek dan mensen met fysiek werk. Ook werknemers in de sector overheid en non-profit, 45-plussers en vrouwen melden zich vaker dan gemiddeld ziek. Gemiddeld heeft ruim een kwart (28 procent) van de werkenden in Nederland zich in de afgelopen drie maanden minstens een maal ziek gemeld. In een zesde van de gevallen lag de oorzaak van het ziekteverzuim in de werksituatie: veel mensen vinden dat ze te hard werken, onder een te hoge werkdruk.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Randstad liet uitvoeren naar gezondheid op de werkplek. Het onderzoek onder 863 werkenden van 18 jaar en ouder vond plaats in het kader van het tweemaandelijkse WerkMonitor onderzoek. Uit het onderzoek blijkt ook dat namelijk de helft van de werkenden de laatste tijd wel eens heeft doorgewerkt terwijl ze ziek waren. Slechts vier procent van de werkenden zegt wel eens thuis te blijven zonder echt ziek te zijn.

Aarzelen bij ziekmelding
Veel werknemers zeggen aarzelingen te hebben voordat ze zich ziek melden. De belangrijkste reden hiervoor is (43 procent noemt dit, verschillende redenen mogelijk) dat zieke werknemers hun collega's niet willen opzadelen met extra werk(druk). Ook zegt 14 procent te vrezen dat door een ziekmelding de eigen werkdruk verder zal toenemen. Voor 44 procent is thuis zitten niet bevorderlijk voor het eigen gevoel en het herstel. Een kwart van de ondervraagden vindt zijn eigen werk te leuk om thuis te blijven. Tenslotte zegt 14 procent de druk van leidinggevende of werkgever te voelen, waarbij 10 procent denkt dat collega's door een ziekmelding een negatief beeld krijgen van de betrokkene.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here